Ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Châu

NHNo&PTNT Hải Châu – thành phố Đà Nẵng có trụ sở tại số 107 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, hoạt động của NHNo&PTNT Hải Châu được đánh giá về qui mô thuộc loại lớn của hệ thống NHNo&PTNT trên địa bàn Đà Nẵng.

Kể từ khi ra đời và phát triển cho đến nay, quá trình hoạt động của NHNo&PTNT Hải Châu có thể được đánh giá qua một số cột mốc  thời gian cụ thể như sau:

+ Trong giai đoạn chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, chuyển mô hình Ngân hàng một cấp vừa thực hiện chức năng quản lý vừa thực hiện chức năng kinh doanh sang mô hình Ngân hàng hai cấp nhằm tách riêng chức năng quản lý và chức năng kinh doanh.
+ Ngày 01/01/1988, thành lập Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và sau đó thành lập các chi nhánh Ngân hàng thành phố, huyện, thị trực thuộc.
+ Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng trong giai đoạn này là phục vụ các doanh nghiệp, hộ cá thể liên quan đến lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy - Hải sản.
+ Ngày 20/4/1991, NHNo&PTNT Việt Nam thành lập thêm Sở Giao dịch III NHNo&PTNT Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 66 của Thống đốc NHNN Việt Nam.
Chi nhánh NHNo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (và sau này được gọi NHNo&PTNT quận Hải Châu) với nhiệm vụ kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa bàn lân cận, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nông nghiệp.
+ Ngày 19/10/1992 NHNN Việt Nam quyết định sát nhập chi nhánh NHNo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vào Sở giao dịch III - NHNo Việt Nam tại Đà Nẵng theo quyết định số 267/QĐ-HĐQT.
+ Thực hiện chủ trương địa giới hành chính, tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam của Chính phủ, ngày 16/12/1996 NHNo&PTNT Việt Nam quyết định tách Sở giao dịch III tại Đà Nẵng và Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 515/QĐ của tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam.
+ Ngày 26/3/1999, NHNo&PTNT Việt Nam tách một chi nhánh NHNo&PTNT quận Hải Châu khỏi Sở giao dịch III và nâng cấp thành chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 208/QĐ/HĐQT
+ Ngày 26/10/2001 Sở Giao Dịch III – NHNo & PTNT VN t¹i Đà Nẵng sát nhập với Chi nhánh NHNo & PTNT Đà nẵng thành Chi nhánh NHNo & PTNT Tp. Đà Nẵng, thành lập Chi nhánh NHNo & PTNT quận Hải Châu trực thuộc Chi nhánh NHNo & PTNT Tp. Đà Nẵng, theo quyết định 424/QĐ/HĐQT-TCCB của Chủ tịch HDQT NHNo & PTNT Việt nam.

Đến nay Chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu (Agribank Hải Châu) là chi nhánh cấp I trực thuộc hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ NHNo&PTNT quận Hải Châu trực thuộc NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng, theo Quyết định số 954/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 12/09/2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHNo&PTNT Việt Nam “Mở chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam”. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2008.
Cơ cấu tổ chức của Agribank Chi nhánh Hải Châu
    NHNo&PTNT Hải Châu là đơn vị hạch toán phụ thuộc của NHNo&PTNT Việt Nam, có đội ngũ cán bộ công nhân viên gồm 75 người. Ban giám đốc gồm 3 người, có các phòng: phòng Kế toán ngân quỹ, phòng Kế hạch kinh doanh, phòng Tổ chức hành chính, phòng Dịch vụ & Marketing, phòng Kinh doanh ngoại hối, phòng Kiểm soát nội bộ và 5 phòng giao dịch.
    Hoạt động của NHNo&PTNT Hải Châu được điều hành bởi Ban giám đốc gồm:
- Giám đốc: phụ trách chung và phụ trách công tác kế hoạch kinh doanh, kiểm tra kiểm toán nội bộ và tổ chức cán bộ, chỉ đạo các phòng ban và đôn đốc các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
    - Phó giám đốc: phụ trách công tác tín dụng ngoại tệ, thanh toán quốc tế và trách kế toán ngân quỹ.
    - Đứng đầu các phòng nghiệp vụ là Trưởng phòng.
 
* Sơ đồ tổ chức bộ máy của NHNo&PTNT Hải Châu:
    


- Phòng giao dịch Nguyễn Văn Linh - Số 118 đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Phòng giao dịch Thuận Phước - Số 151 đường 3-2 , phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương - Số 156 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Phòng giao dịch Hòa Cường-Khuê Trung - Số 41A đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Phòng giao dịch 2-9 - Số 228 đường 2-9 , phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

copy shoes Louboutin Replicas faux shoes for sale