Ngân hàng thương mại

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Đà Nẵng

Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 05 tháng 4 năm 2010, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực và là đại diện theo ủy quyền của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực tại Thành phố Đà Nẵng.


 
Tên đầy đủ Công ty: CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
Tên giao dịch: Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: DA NANG BRANCH - EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVN FINANCE DA NANG
Trụ sở chính: 78A Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 84511-2223456;  Fax: 84511-222240
Website: www.evnfc.vn, www.taichinhdienluc.vn

Chức năng, nhiệm vụ

1. Là đại diện của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực trong việc thiết lập, duy trì phát triển các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và cá nhân liên quan trong phạm vi địa lý và lĩnh vực được quy định nhằm hỗ trợ hoạt động cho hệ thống Công ty tài chính cổ phần điện lực.

2. Tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và theo uỷ quyền của Hội sở chính tại địa bàn được phân giao quản lý; được phép tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chính sau đây:

a. Hoạt động thu xếp vốn
b. Hoạt động tín dụng
c. Hoạt động quản lý ủy thác và cho vay lại
d. Hoạt động bảo lãnh
e. Công tác quản lý cổ đông
f. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Hội sở chính.

Cơ sở pháp lý

• Công văn số 362/ NHNN-ĐAN1 ngày 30/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng v/v chấp thuận Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng khai trương hoạt động.
• Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102806367-001 ngày 01/03/2010 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp.

Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực hiện nay đã mở rộng quan hệ hợp tác và cung cấp các dịch vụ tài chính tới các khách hàng trên phạm vi toàn quốc bên cạnh khách hàng chính là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Chi nhánh có trách nhiệm phát triển, mở rộng quan hệ khách hàng trên toàn quốc. Thực hiện nghiêm túc cơ chế phối hợp kinh doanh giữa Hội sở chính và Chi nhánh, phối hợp liên Chi nhánh, đảm bảo tính thống nhất trong toàn Hệ thống về chính sách khách hàng, địa bàn quản lý.

copy shoes louboutin christian louboutin shoes knockoff christian louboutin