Ngân hàng thương mại

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Đà Nẵng

BÁO CÁO TÓM TẮT
VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – CN ĐÀ NẴNG
Thời điểm tháng 04/2020

A. Chi nhánh trực thuộc Hội sở:

- Tên Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Phát triển  TP.HCM – Chi nhánh Đà Nẵng
- Địa chỉ: 74-74-78 Chi Lăng, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Ngày NHNN Việt Nam chấp thuận: 04/02/2008
- Ngày khai trương hoạt động: 15/03/2008
- Ban Giám đốc:

+ Giám đốc: LÊ THANH HẢI
+ Phó Giám đốc: TRẦN THẾ ANH
+ Phó Giám đốc: CAI VĂN TUẤN
+ Giám đốc Khách hàng Cá nhân: ĐỒNG THỊ KIỀU LINH

- Cán bộ quản lý:

+ Trưởng Phòng Kế toán GD&KQ: BÙI THỊ THU HIỀN
+ Trưởng HUB Đà Nẵng: BÙI QUỐC TRUNG
+ Trưởng Phòng Hành chính NS: NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
+ Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp: LÊ CÔNG HỮU

B. Mạng lưới trực thuộc Chi nhánh đang hoạt động:

STT  Tên mạng lưới  Địa chỉ hiện tại  Ngày khai trương  Ngày NHNN xác nhận  Họ tên, chức danh cán bộ chủ chốt 
   Phòng giao dịch        
1  PGD Lê Duẩn 185 Đống Đa, ĐN 15/03/2008 19/03/2008 Nguyễn Đình Mãng - Trưởng phòng
2  PGD Hải Châu Lô 500A Điện Biên Phủ, ĐN 15/01/2009  05/01/2009 Trương Công Trí – Trưởng phòng
3  PGD Nguyễn Văn Linh 150-152 Nguyễn Văn Linh, ĐN 24/10/2009  19/10/2009 Huỳnh Văn Thảo – Trưởng phòng
4  PGD Hòa Cường  376 Núi Thành, ĐN 24/10/2009 19/10/2009 Huỳnh Ngọc Anh – Trưởng phòng

C. Mạng lưới ATM

 STT    Tên ATM  Địa chỉ hiện tại  Ngày NHNN xác nhận ATM hoạt động 
 1  ATM Đà Nẵng  Lô 500A Điện Biên Phủ, ĐN  13/07/2011
 2  ATM Nguyễn Văn Linh  150-152 Nguyễn Văn Linh, ĐN  24/05/2010
 3  ATM Lê Duẩn  238 Lê Duẩn, ĐN   11/03/2011
4  ATM Chi Lăng 74-76-78 Chi Lăng, ĐN 28/12/2012

D. Cơ cấu nhân sự tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc:

-    Chi nhánh Đà Nẵng:         Tổng số nhân sự: 46 CBNV
-    PGD Lê Duẩn:         Tổng số nhân sự: 15 CBNV
-    PGD Hải Châu:         Tổng số nhân sự: 10 CBNV
-    PGD Nguyễn Văn Linh:     Tổng số nhân sự: 09 CBNV
-    PGD Hòa Cường:         Tổng số nhân sự: 09 CBNV
-    Lực lượng Bảo vệ:        Tổng số nhân sự: 13 NV
Tổng số CBNV toàn cụm Chi nhánh (bao gồm các PGD trực thuộc): 90 CBNV