Ngân hàng thương mại

Văn phòng đại diện Ngân hàng Đầu tư tại Đà nẵng

- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Văn phòng đại diện tại Đà nẵng
- Địa chỉ: 198 Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nang
- Điện thoại: 051 1.3843.979, Fax: 0511.3843.978, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Văn phòng được thành lập vào ngày 01/11/2007
- Giám đốc : Nguyễn Văn Chính
- Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng:

+ Là đại diện của BIDV trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ vói các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, cá nhân liên quan tại địa bàn phụ trách nhằm hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị thành viên và hoạt động của BIDV.
+ Phối họp hỗ trợ vói các Ban, các chi nhánh trên địa bàn được phân công trong công tác phát triến mạng lưới, xây dựng cơ sở hạ tầng, quảng bá thương hiệu, an sinh xã hội.
+ Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn phụ trách.
+ Quản lý các tài sản được Trụ sở chính giao cho Văn phòng đại diện khai thác và sử dụng, quản lý nguồn vốn đầu tư XDCB đối với các công trình được phân công quản lý.

cristhian laboutin fauxs shoes wedges Cheap Christian Louboutin shoes red bottoms replica