Ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

Được thành lập ngày 01/01/1988 với tên gọi là Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam. Năm 1991, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập thêm Sở Giao dịch 3 – Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đóng tại thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ quản lý và điều hành vốn cho 11 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đến tháng 10/1992, Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank Việt Nam có quyết định sáp nhập Chi nhánh Agribank tỉnh Quảng Nam vào Sở Giao dịch III Agribank Việt Nam tại Đà Nẵng với nhiệm vụ quản lý, điều hòa vốn cho khu vực miền Trung và Tây nguyên, vừa trực tiếp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến năm 1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được chia tách thành 02 đơn vị hành chính trực thuộc TW  gồm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thời điểm đó phạm vi hoạt động của Sở Giao dịch III thu hẹp trong phạm vi thành phố Đà Nẵng. Đến năm 1998, Agribank có quyết định thành lập thêm Chi nhánh Agribank tại Đà Nẵng. Năm 2000, Hội đồng quản trị Agribank Việt Nam đã ban hành Quyết định số 424/HĐQT-TCCB ngày 26/10/2000 hợp nhất Sở Giao dịch III Agribank tại Đà Nẵng và Chi nhánh Agribank tại Đà Nẵng thành Chi nhánh Agribank Đà Nẵng.
 
Từ khi thành lập đến nay, Agribank Đà Nẵng đã có đóng góp không nhỏ đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn tại tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (trước kia) và thành phố Đà Nẵng hiện nay. Việc xóa “tín dụng đen” tồn tại ở khu vực nông thôn giai đoạn đổi mới có sự đóng góp quan trọng của Agribank Đà Nẵng, chính kết quả thí điểm mô hình “ngân hàng phục vụ người nghèo” đã là tiền đề thực tiễn đề Chính phủ đi đến thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội ngày nay.
Agribank Đà Nẵng là Chi nhánh cấp 1, doanh nghiệp hạng 1 trực thuộc sự quản lý toàn diện của Agribank. Về mặt pháp lý, Agribank Đà Nẵng là Chi nhánh của doanh nghiệp nhà nước, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Agribank Việt Nam, về cơ bản là đơn vị thực hiện gần như đầy đủ các lĩnh vực của một ngân hàng thương mại. Agribank Đà Nẵng hiện có 35 điểm giao dịch trên địa bàn và là chi nhánh ngân hàng có mạng lưới rộng nhất tại Đà Nẵng. Mạng lưới Chi nhánh được tổ chức bao gồm Ban giám đốc gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. và 08 phòng ban.

- Phòng Hành chính Nhân sự.
- Phòng Kế toán Ngân quỹ.
- Phòng Tín dụng.
- Phòng Kế hoạch Tổng hợp.
- Phòng Dịch vụ và Marketing.
- Phòng Kinh doanh Ngoại hối.
- Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
-  Phòng Điện toán.

04 Phòng Giao dịch.

- Phòng Giao dịch số 1.
+ Địa chỉ: 20 Yên Bái, P. Hải châu 1, Q. Hải châu, TP Đà Nẵng.
- Phòng Giao dịch số 2.
+ Địa chỉ: 33 Nguyễn Thái Học, P. Hải châu 1, quận Hải châu, TP. Đà nẵng
- Phòng Giao dịch số 3.
+ Địa chỉ: Tầng 1 Tòa Nhà Vĩnh Trung PLAZA, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
- Phòng Giao dịch Sân bay.
+ Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường  Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Ngoài ra, chi nhánh quản lý 14 Chi nhánh cấp 2, cấp 3 và 14 Phòng giao dịch trực thuộc.

copy christian louboutin wedding shoes cheap louboutin designer shoes fauxs