Ngân hàng thương mại

Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Đà Nẵng

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng
The Vietnam Development Bank- Branch of Đà Nẵng
Địa chỉ: 74 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3834265 - Fax: 0511.380577
Website (của Ngành): www.vdb.gov.vn;
Giám đốc: ông Nguyễn Hậu

    Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, góp phần thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. NHPT là công cụ tài chính của Chính phủ; hoạt động của NHPT không vì mục đích lợi nhuận.
     Chi nhánh NHPT Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-NHPT ngày 01/7/2006 của Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam, là đơn vị trực thuộc NHPT Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ Phát triển Đà Nẵng. Chi nhánh NHPT Đà Nẵng gồm 5 phòng chức năng: phòng Tín dụng; phòng Tài chính-Kế toán; phòng Tổng hợp; phòng Hành chính-Quản lý nhân sự và phòng Kiểm tra. Chi nhánh NHPT Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ:

    1. Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu theo quy định của Chính phủ;
    2. Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;
    3. Thực hiện chính sách bảo lãnh dự án đầu tư vay vốn ngân hàng thương mại;
    4. Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận ủy thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước;
    5. Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;
    6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ.

    Trong quá trình hình thành và phát triển, Chi nhánh NHPT Đà Nẵng đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ là công cụ tài chính của Chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương phù hợp với tiến trình gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Nhiều dự án trọng điểm của Thành phố, dự án cấp quốc gia, các doanh nghiệp xuất khẩu đã được tài trợ từ nguồn vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, ODA và hỗ trợ sau đầu tư, góp phần chỉnh trang, xây dựng mới hạ tầng cơ sở giao thông, điện, nước,... của Thành phố, như: Cầu sông Hàn, Quốc lộ 1A, đường Liên Chiểu-Thuận Phước, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Cải tạo và mở rộng hệ thống nư¬ớc Đà Nẵng, TBA 500Kv Đà Nẵng, TBA 220Kv Hòa Khánh, ĐZ 500Kv Đà Nẵng-Hà Tĩnh, ĐZ 220Kv Pleiku-Dung Quốc-Đà Nẵng,... Đặc biệt, thông qua cho vay (lãi suất 0%) Chương trình Kiên cố hóa kênh mương khoảng 278 tỷ đồng (từ 2009 đến 2014), góp phần xây dựng nông thôn mới của Thành phố. 

     Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng Thành phố nói riêng và của Thành phố nói chung. Nguồn vốn tín dụng Nhà nước đã góp phần vào những thành quả chung về phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và của đất nước.
    Công đoàn Chi nhánh và Đoàn Thanh niên đã có những hoạt động tích cực trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, giao lưu với các đơn vị trên địa bàn và trong Ngành; tham gia tích cực các hoạt động xã hội vì cộng đồng, như: đóng góp hỗ trợ “3 huyện nghèo tỉnh Lào Cai” theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Quỹ “Vì người nghèo” của Ngành và của Thành phố; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Chương trình xây dựng nông thôn mới” theo Chỉ thị 18-CT/TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng,... và đã nhận phụng dưỡng suốt đời 01 Mẹ Việt Nam anh hùng. Công đoàn Chi nhánh đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Đoàn Thanh niên đã được Thành đoàn khen thưởng, Đoàn Khối cấp trên tặng cờ Chi đoàn xuất sắc 3 năm liền 2011-2012-2013.

    Trong những năm gần đây, Chi nhánh NHPT Đà Nẵng đã và đang nổ lực thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHPT Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/2/2013.

    Những thành tích nổi bật:

    - Huân chương Lao động hạng Ba (2007).
    - Cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng (2010, 2011, 2013) và Cờ Thi đua của Ngân hàng Phát triển (2013).
    - Bằng Khen của UBND thành phố Đà Nẵng (2012).
    - Bằng Khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển (2006, 2007, 2009, 2011).
    - Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2008)
    - Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam (2006, 2009).
    - Thành đoàn thành phố Đà Nẵng tặng "Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác" (2008, 2011).

copy christian louitins cheap christian louboutin sneakers copy christian louboutin shoes net