Ngân hàng thương mại

Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng

The Vietnam Development Bank- Branch of Quảng Nam - Đà Nẵng.

Website (của Ngành): www.vdb.gov.vn

- Trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: 74 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3834265 - Fax: 0236.3830577.


- Phòng Giao dịch tại tỉnh Quảng Nam:

Địa chỉ: 13 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235.3852926 - Fax: 0235.3852296

- Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng: ông Nguyễn Đắc Quang


       Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển. NHPT Việt Nam là công cụ tài chính của Chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ

Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 165/QĐ-NHPT ngày 17/4/2015 của Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam, là đơn vị trực thuộc NHPT Việt Nam, trên cơ sở giải thể, tổ chức lại Chi nhánh NHPT Quảng Nam và Chi nhánh NHPT Đà Nẵng. Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng gồm 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: phòng Tổng hợp, phòng Kiểm tra, phòng Tín dụng, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Hành chính - Quản lý nhân sự và phòng Giao dịch Quảng Nam. Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ:

1. Huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của Chính phủ;

2. Các hoạt động tín dụng:

a) Cho vay theo chính sách tín dụng của Nhà nước; cho vay các chương trình, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

d) Cho vay vốn ngắn hạn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc ngân sách nhà nước không cấp bù chênh lệch lãi suất.

e) Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

         Trong quá trình hình thành và phát triển, Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ là công cụ tài chính của Chính phủ trong việc thúc đẩy đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, khu vực và đất nước. Nhiều dự án, chương trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, dự án cấp quốc gia đã được tài trợ, cho vay từ NHPT Việt Nam bằng nguồn vốn tín dụng nhà nước, ODA. Một số dự án nổi bật, cho vay đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các ngành nghề theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội như: Cầu sông Hàn, đường Quốc lộ 1A, đường Liên Chiểu-Thuận Phước, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Cải tạo và mở rộng hệ thống nước Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, TBA 500Kv Đà Nẵng, TBA 220Kv Hòa Khánh, ĐZ 500Kv Đà Nẵng-Hà Tĩnh, ĐZ 220Kv Pleiku-Dung Quốc-Đà Nẵng, ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước- Cầu Bông chiều dài 445 km đi qua 7 tỉnh/thành phố (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh), Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3” mở rộng hệ thống lưới truyền tải điện trên toàn Việt Nam, các dự án Thủy điện lớn (Thủy điện A Vương, Thủy điện Sông Bung 4, Thủy điện Sông Bung 4A,…), Dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý-Điện Ngọc,... Đặc biệt, thông qua cho vay (lãi suất 0%) Chương trình Kiên cố hóa kênh mương từ 2009 đến 2016, Chi nhánh góp phần đáng kể vào kết quả xây dựng nông thôn mới của 2 địa bàn.

       Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng Thành phố nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Nguồn vốn tín dụng Nhà nước đã góp phần vào những thành quả chung về phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, khu vực miền Trung và của đất nước.

       Công đoàn Chi nhánh đã có những hoạt động tích cực trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, giao lưu với các đơn vị trên địa bàn và trong Ngành; tham gia tích cực các hoạt động xã hội vì cộng đồng, như: đóng góp hỗ trợ “3 huyện nghèo tỉnh Lào Cai” theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, phụng dưỡng suốt đời 02 Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện hỗ trợ xã nghèo kết nghĩa Trà Vinh, Nam Trà My, Quảng
Nam,... Công đoàn Chi nhánh đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn NHPT tặng Giấy khen, Bằng khen.

        Những thành tích nổi bật:

        - Huân chương Lao động hạng Ba (2007).

        - Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam (2006, 2009).

       - Thành đoàn thành phố Đà Nẵng tặng "Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác" (2008, 2011).

       - Giấy khen của Đảng ủy NHPT cho Đảng bộ Chi nhánh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (2021, 2022).

       - Giấy khen của Công đoàn NHPT Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Chi nhánh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (2021, 2022).

copy christian louitins cheap christian louboutin sneakers copy christian louboutin shoes net