Tin tức Sự kiện

Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng thành phố Đà Xem tiếp...