Tin tức Sự kiện

Hội nghị Hội đồng Thanh toán lần thứ 6

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Toàn Thắng - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hội đồng Thanh toán đã đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Thanh toán trong thời gian qua. Các thành viên Hội đồng thanh toán đã chấp hành khá tốt Quy chế làm việc, tích cực đóng góp ý kiến, giúp đơn vị chức năng hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn, trình Thống đốc NHNN. Phát huy thành tích đã đạt được, Phó Thống đốc yêu cầu các thành viên Hội đồng Thanh toán tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thanh toán, tư vấn các vấn đề rộng hơn, có tính khả thi cao hơn. Với việc Hội đồng Thanh toán đã được kiện toàn, bổ sung nhân sự và trách nhiệm của các thành viên, Phó Thống đốc cho rằng Hội nghị lần này rất quan trọng, là cơ sở để xác định phương hướng hoạt động của Hội đồng Thanh toán năm 2015 và các năm tiếp theo. Do vậy, các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung thảo luận và làm rõ các vấn đề liên quan đối với các nội dung được đưa ra tại Hội nghị như: Đánh giá tổng thể các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thanh toán trong năm 2015; Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng…

image

Đ/c Bùi Quang Tiên báo cáo đánh giá tổng thể các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Báo cáo đánh giá tổng thể các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam hiện nay, Đ/c Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, Ủy viên thường trực Hội đồng Thanh toán cho rằng, khuôn khổ pháp lý về thanh toán không dùng tiền mặt từng bước được hoàn thiện, hệ thống văn bản được ban hành đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước. Cùng với đó, khuôn khổ pháp lý đã bảo đảm an ninh, an toàn trong các giao dịch thanh toán, khuyến khích được các ngân hàng tích cực cung ứng dịch vụ thanh toán mới, hiện đại và người sử dụng yên tâm với các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

Nổi bật là Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam không ngừng đổi mới, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của xã hội và thích ứng với tiến trình hội nhập quốc tế. Công nghệ thanh toán, hành lang pháp lý đã có bước phát triển mạnh mẽ; kỹ thuật, công nghệ thanh toán tương đối tiên tiến; nhiều phương tiện và dịch vụ thanh toán được phát triển mạnh và đa dạng, góp phần giảm dần tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán qua các năm từ mức 30,8% năm 1997, xuống mức 12,1% hiện nay.

Nhìn chung, các đại biểu dự Hội nghị đã đồng tình với nội dung báo cáo đánh giá tổng thể các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam hiện nay và cho rằng báo cáo đã đề cập đầy đủ các hệ thống, đánh giá đúng thực trạng của từng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt hiện có tại Việt Nam. Các đại biểu cũng đề cập kinh nghiệm, xu thế phát triển các hệ thống thanh toán trên thế giới hiện nay, từ đó đã góp ý, đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để phát triển các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong thời gian tới.

image

Quang cảnh Hội nghị

Giới thiệu về Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, Đ/c Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thị trường thẻ ngân hàng tại Việt Nam, bảo đảm hội nhập phương tiện, kỹ thuật tiến tiến, hiện đại mới được ứng dụng trên thế giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả tổ chức phát hành thẻ và cả người sử dụng thẻ ngân hàng, NHNN đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng để thay thế Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN về ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng.

Về tiến trình xây dựng, Dự thảo Thông tư đã được đưa ra xin ý kiến của các Hội viên Hội thẻ ngân hàng, các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tại buổi Tọa đàm được tổ chức ngày 07/11/2014. Sau buổi Tọa đàm, Dự thảo Thông tư đã được chỉnh sửa và đăng tải trên Trang tin điện tử của NHNN để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân. Tiếp theo, Ban soạn thảo đã có buổi làm việc với đại diện Trung tâm thẻ của một số ngân hàng thương mại để lấy ý kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo. Tại buổi họp Hội đồng thanh toán lần này, Dự thảo Thông tư được đưa ra để các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý kiến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã cho rằng Dự thảo Thông tư đã được soạn thảo khá công phu, chi tiết, bao trùm mọi lĩnh vực của hoạt động thẻ ngân hàng. Nhìn chung, các quy định trong Dự thảo là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay tại Việt Nam. Các đại biểu đã góp ý trực tiếp vào các Điều, khoản trong Dự thảo Thông tư, đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định về đồng tiền giao dịch và thanh toán trên thẻ sử dụng tại Việt Nam; Các quy định về hạn mức thẻ; Trích lập dự phòng, xử lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ; Cấp tín dụng qua thẻ; Điều kiện được phát hành và thanh toán thẻ phụ; Quy định về việc cung ứng tiền mặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ…

image

Đại biểu dự họp đóng góp kế hoạch hoạt động của Hội đồng thanh toán năm 2015

Về kế hoạch hoạt động của Hội đồng thanh toán năm 2015, các thành viên của Hội đồng đã thảo luận và nhất trí các giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thanh toán. Trong đó, quan trọng là các thành viên phát huy tinh thần tích cực và chủ động trong việc tư vấn, khuyến nghị, đề xuất, tham mưu để Hội đồng thanh toán hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thống đốc NHNN giao. Sau cuộc họp này, Chủ tịch Hội đồng thanh toán sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai, thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Hội đồng phải tăng cường trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến, phối hợp thường xuyên với Thường trực Hội đồng thanh toán để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng thanh toán đã thảo luận và thống nhất Kế hoạch hoạt động của Hội đồng thanh toán năm 2015. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu, chuẩn bị, xây dựng, hoàn thiện, triển khai các công việc sau: Triển khai xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự động phục vụ cho các giao dịch bán lẻ tại Việt Nam; Cơ chế, chính sách về phí liên mạng trong hoạt động thanh toán thẻ qua ATM/POS; Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt; Xây dựng lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip; Phát triển thẻ chi tiêu công tại Việt Nam; Xây dựng Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020…

image

Chuyên gia của SWIFT giới thiệu tiêu chuẩn ISO 20022

Cũng tại Hội nghị này, chuyên gia của SWIFT đã giới thiệu, thảo luận, trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị nội dung liên quan tới các tiêu chuẩn về thẻ chip, tiêu chuẩn ISO 20022, tình hình triển khai, ứng dụng tiêu chuẩn ISO 20022 và kinh nghiệm của một số nước trên thể giới. Đặc biệt là các vấn đề về khả năng đón nhận của các ngân hàng, người dân khi áp dụng tiêu chuẩn này; điều kiện hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu đào tạo nhân sự các cấp, các lĩnh vực phục vụ cho việc triển khai tiêu chuẩn ISO 20022…

Theo sbv.gov.vn

designer faux laboutins cheap christian louboutin imitation cristian loboutin