Tin tức Sự kiện

Ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ năm 2015

 
Ngày 22/01/2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trên địa bàn năm 2015. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN và Đ/c Phùng Tấn Viết – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Ban lãnh đạo NHNN chi nhánh TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các TCTD trên địa bàn
 
              Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa đồng đều và bền vững, trên cơ sở bám sát mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/01/2014, NHNN chi nhánh Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; thực hiện chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” của UBND thành phố Đà Nẵng; phối hợp với các sở ban, ngành trên địa bàn nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, giảm lãi suất và cơ cấu lại các khoản nợ; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng và công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường ngoại hối và vàng.

Đến 31/12/2014, tổng vốn huy động trên địa bàn Thành phố tăng 13,59% so với cuối năm 2013; tổng dư nợ cho vay tăng 18,69%. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 21,8%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 22,78%... Chất lượng tín dụng được đảm bảo.DSC_1275

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ; mục tiêu, định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2015, NHNN chi nhánh TP. Đà Nẵng xác định: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và thành phố; tăng cường kiểm soát tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh TCTD trên địa bàn theo định hướng tín dụng năm 2015, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng, lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; tiếp tục triển khai các chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng với chính sách ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các chi nhánh TCTD, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giám sát việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại sau thanh tra; phối hợp với Cục thi hành án dân sự thành phố, các sở, ban, ngành liên quan để đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn; đảm bảo công tác an toàn kho quỹ, tổ chức tốt công tác điều hoà lưu thông tiền mặt, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thu chi tiền mặt của các TCTD và Kho bạc trên địa bàn; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đồng quan điểm với Lãnh đạo Thành phố, Thống đốc cho rằng, những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong năm 2014, có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

Ngoài ra, Thống đốc cũng yêu cầu NHNN chi nhánh TP.Đà Nẵng quán triệt chỉ đạo của NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo và các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của Thành phố; đồng thời lưu ý Chi nhánh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn vai trò “nhạc trưởng” trong việc dẫn dắt, định hướng, kết nối giữa các cấp ủy chính quyền với Ngành và các TCTD trên địa bàn cũng như trong chỉ đạo thực hiện; tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và cần xem đây là việc làm thường xuyên không chỉ trong giai đoạn khó khăn mà là việc làm tốt, cần duy trì trong mọi thời kỳ; chủ động tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm bắt và giải trình kịp thời các vấn đề liên quan đến tiền tệ, ngân hàng mà ĐBQH và cử tri trên địa bàn quan tâm; đẩy mạnh công tác thông tin -truyền thông theo hướng chủ động, kịp thời thông tin, giải thích và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, tin tưởng cho doanh nghiệp và người dân về các chính sách của Chính phủ và NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Chi nhánh trên địa bàn thành phố.

Kinh doanh ngân hàng suy cho cùng là kinh doanh niềm tin. Nếu như chúng ta có chính sách tốt, triển khai thực hiện hiệu quả, truyền thông tốt, tức là nói được, làm được thì dân sẽ tin. Thực tế đã chứng minh, niềm tin của xã hội và người dân vào chính sách tiền tệ và hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng tăng lên; Làm được mà không nói được là chưa hoàn thiện” – Thống đốc nhấn mạnh.

Theo Minh Phương (sbv.gov.vn)

designer imitation laboutins Christian Louboutin Shoes USA designer shoes knockoffs