Tin tức Sự kiện

NHNN tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014

 Ngày 29/01/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú. Tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo và trưởng phòng đầu mối triển khai công tác CCHC của các đơn vị Vụ, Cục thuộc NHNN và một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao các kết quả đạt được trong thực hiện CCHC của ngành Ngân hàng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu mà ngành Ngân hàng cần thực hiện trong thời gian tới để đạt kết quả tốt hơn trong công tác CCHC. Trong đó, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tập trung phấn đấu quyết liệt hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành Ngân hàng trong năm 2015. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định, quán triệt các nội dung của công tác CCHC tới toàn thể công chức trong đơn vị…

 Tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng NHNN Từ Thị Kim Thanh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác CCHC năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và cụ thể hóa những nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC của NHNN giai đoạn 2012 - 2015, Thống đốc NHNN đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014 chỉ đạo các đơn vị thuộc NHNN tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ CCHC, trong đó trọng tâm vào công tác cải cách tổ chức bộ máy và công tác cải cách thể chế. Trong năm qua, ngành Ngân hàng đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực CCHC, cụ thể:

 Xác định cải cách thể chế là một trong những nội dung then chốt trong công tác CCHC năm 2014, NHNN đã tập trung nguồn lực để xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối. Công tác rà soát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, sát thực tế; Định kỳ hàng tháng, quý, NHNN tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện; Gắn công tác thi đua khen thưởng với chất lượng và thời hạn ban hành VBQPPL; Các đơn vị đã tập trung, quan tâm đến công tác xây dựng VBQPPL, sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc soạn thảo, góp ý, thẩm định VBQPPL đạt hiệu quả hơn. Đến nay, NHNN đã ban hành được 500 thông tư và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 văn bản. Trong đó có nhiều văn bản hướng dẫn Luật và sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, quản lý ngoại hối, an toàn hoạt động ngân hàng, thanh toán.

 Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP và Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ, NHNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai xây dựng các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa đối với 205 TTHC được Chính phủ giao với hình thức phù hợp, hiệu quả nhất. Đến nay, NHNN đã cơ bản hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa các TTHC theo các Nghị quyết của Chính phủ, trong đó số văn bản đã ban hành thực thi phương án đơn giản hóa đối với 168 TTHC, mức độ hoàn thành đạt 82%; Năm 2014, NHNN đã hoàn tất việc rà soát 05/07 nhóm TTHC và phương án đơn giản hóa đã được thực hiện ngay trong các văn bản QPPL ban hành trong năm 2014; Đã cắt giảm được hơn 19% chi phí tuân thủ cho các tổ chức khi thực hiện TTHC; NHNN đã tiến hành đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ đối với 28 TTHC tại 10 dự thảo thông tư; Đã tiến hành công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Trang tin điện tử của NHNN 30 TTHC mới ban hành tại 21 Thông tư và đề nghị không công khai 19 TTHC đã hết hiệu lực thi hành. Bộ TTHC hiện hành của NHNN có 277 thủ tục.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, NHNN đã khẩn trương tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị phù hợp với quy định mới đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, tránh chồng chéo. Nhờ kịp thời điều chỉnh, ban hành quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy của các đơn vị đã tạo sự ổn định, nâng cao vai trò hoạch định chính sách và đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương được thông suốt, hiệu quả hơn.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm 2014, NHNN đã cử hơn 3000 lượt công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, 20 công chức đào tạo sau đại học, hỗ trợ chi phí đào tạo cho 22 công chức học dài hạn; tiếp nhận 13 công chức hoàn thành khóa học dài hạn nước ngoài. Công tác đào tạo, quy hoạch và luân chuyển cán bộ được tăng cường không chỉ trong hệ thống NHNN mà còn triển khai tại các TCTD nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ trẻ và tạo ra động lực, nhân tố mới có tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

 Bên cạnh đó, công tác cải cách tài chính công của NHNN thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo tính ổn định, hiệu quả, an toàn về vốn và tài sản, tăng cường đáng kể cơ sở vật chất quan trọng cho Ngành. Công tác lập kế hoạch mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) được thực hiện kịp thời hơn và tương đối sát với nhu cầu thực tế của từng đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Theo báo cáo giai đoạn 2012-2014, NHNN đã tiết giảm so với trước đây 1.652 bộ máy PC; 458 máy tính xách tay, 832 máy in, 332 bộ điều hòa nhiệt độ và 48 máy photocopy mà vẫn đảm bảo định mức, phù hợp nhu cầu đầu tư trang bị. Thực hiện Nghị định 43 của Chính phủ, NHNN đã giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 05 trên tổng số 07 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN.

 

Về hiện đại hóa nền hành chính: NHNN đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật mới, vận hành và sử dụng đồng bộ các hệ thống phần mềm nội bộ, hệ thống thông tin đã được triển khai theo mô hình tập trung từ Trung ương đến địa phương… qua đó góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tích cực cho công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp của các công chức, đơn vị thuộc NHNN; Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động ổn định an toàn, phục vụ tốt nhu cầu của nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán. Đến tháng 12/2014, Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN đã kết nối với 411 đơn vị thành viên, trong đó có 66 đơn vị thuộc NHNN, 345 đơn vị thành viên trực tiếp thuộc 96 TCTD. Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong năm 2014 đạt 46.571 nghìn tỷ đồng với 47,7 triệu giao dịch (tăng tương ứng 13,8 % và 33 % so với năm 2013); Đối với TCTD, nhiều đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả. 100% các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã đầu tư, trang bị các giải pháp an ninh bảo mật cơ bản. Nhờ đó, chất lượng cung cấp dịch vụ, năng lực quản lý, điều hành, quản trị rủi ro của các TCTD được nâng cao một bước. 100% cán bộ, công chức NHNN sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc; hầu hết các văn bản, tài liệu tại NHNN được gửi qua hệ thống quản lý văn bản điện tử và hệ thống thư điện tử, giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí in ấn và nhân lực (chi phí tiết giảm được hàng trăm triệu đồng/năm); Thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đến nay hầu hết các đơn vị thuộc NHNN đã ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng và tổ chức áp dụng các quy trình ISO trong hoạt động của đơn vị.

 Năm 2015, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và cụ thể hóa những nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC giai đoạn 2012-2015, NHNN tập trung triển khai và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác CCHC chính như sau: (i) Về cải cách thể chế: Hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, VBQPPLnăm 2015 của NHNN; Thực hiện đúng quy định về xây dựng và ban hành VBQPPL, đánh giá tác động của VBQPPL trước và sau khi ban hành, nâng cao chất lượng thẩm định VBQPPL; Đổi mới và đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; (ii) Về cải cách thủ tục hành chính: Hoàn thành việc xây dựng các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ thông qua; Xây dựng và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch về công tác kiểm soát TTHC và rà soát, đánh giá TTHC để nâng cao chất lượng TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; Kịp thời thống kê cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ/hủy bỏ lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia và Trang tin điện tử của NHNN...; (iii) Về công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tập trung triển khai và hoàn thành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức của NHNN giai đoạn 2013-2015; Hoàn thiện Đề án danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gửi Bộ Nội vụ để thẩm định; tổ chức thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt; Ứng dụng phần mềm thi tuyển công chức của Bộ Nội vụ trong kỳ thi tuyển công chức loại C của NHNN sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ; (iv) Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện công tác cải cách tài chính công, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của NHNN, cơ chế chi tiêu nội bộ, các chế độ, định mức chi tiêu, phân cấp quản lý tài chính, khoán kinh phí phù hợp với đặc thù của NHNN; hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách; (v) Về hiện đại hóa nền hành chính: Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử của NHNN, tăng tính tương tác và các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng, ban hành kế hoạch nâng cấp cách thức thực hiện các TTHC cơ bản của NHNN có tần suất, số lượng đối tượng thực hiện hàng năm phát sinh lớn theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN; (vi) Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác CCHC của NHNN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị thuộc NHNN; (vii) Về công tác tuyên truyền về CCHC: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, kết quả thực hiện công tác CCHC trên Trang tin điện tử, các báo, tạp chí trong ngành và các phương tiện thông tin đại chúng.

 Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo do Phó Chánh Văn phòng NHNN trình bày. Các đại biểu cũng đã nêu ra các giải pháp, biện pháp đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2015...

NH

designer shoes replicas christian louboutin replica christian louboutin imitation.net