Tin tức Sự kiện

Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng thành phố Đà Nẵng. Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh TP Đà Nẵng phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (đính kèm).

luat_PCTN_2018.pdf