Tin tức Sự kiện

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng

Ngày 28/8/2019, Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy có chương trình làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng, tình hình nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Trần Văn Miên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Ngân hàng Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Buổi làm việc của đồng chí Trương Quang Nghĩa với Ngành Ngân hàng thành phố Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã có những đánh giá về hoạt động của ngành Ngân hàng thành phố trong thời gian qua; đưa ra các ý kiến chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng về công tác Đảng, hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán, ngoại hối, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn; đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo; đồng thời xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất của ngành Ngân hàng Đà Nẵng.

Để các cán bộ ngành Ngân hàng thành phố Đà Nẵng cũng như các cơ quan, đơn vị và người dân nắm rõ nội dung buổi làm việc, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng đăng tải Thông báo Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng. 547.pdf./.

Phòng Kế toán - Thanh toán.