Tin tức Sự kiện

Tài liệu: Đào tạo nhận thức an toàn thông tin

      An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người sử dụng công nghệ thông tin nói chung và các cán bộ công nhân viên ngành ngân hàng nói riêng. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, mọi người cần tự trang bị những kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin vốn ngày càng phức tạp như hiện nay.

      Để góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ công nhân viên Ngành ngân hàng thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Đà nẵng xin gửi đến bộ tài liệu "Đào tạo nhận thức an toàn thông tin" do Cục Công nghệ Tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành. Tài liệu được xây dựng với mong muốn cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ Công nghệ thông tin cho người dùng, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Tai_lieu_dao_tao_nhan_thuc_ATTT.pdf

Phòng Kế toán - Thanh toán