Tin tức Sự kiện

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Ngày 5/10/2019 Vietcombank Đà Nẵng đã tổ chức Khóa đào tạo Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho hơn 100 cán bộ nhân viên thuộc các phòng nghiệp vụ của Chi nhánh: Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Bán lẻ, Quản lý Nợ, Dịch vụ Khách hàng Tổ chức, Dịch vụ Khách hàng Thể nhân và các phòng giao dịch.

Mục tiêu khóa đào tạo là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về sự cần thiết phải nắm rõ và tuân thủ các quy định của Luật, Nghị định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Quy chế của Vietcombank về phòng, chống rửa tiền.

PCRT 4064 05102019 re 1

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, trình bày tại Khóa đào tạo Phòng, chống rửa tiền

Giảng viên của khóa đào tạo là ông Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Vietcombank Đà Nẵngđồng thời cũng là chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, có nhiều bài viết và nghiên cứu về phòng chống rửa tiền và tuân thủ tài trợ thương mại đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ khóa học, ông Nguyễn Hữu Đức cập nhật thông tin về hoạt động cũng như các quy định quốc tế và Việt Nam về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, giới thiệu Quy chế phòng, chống rửa tiền của Vietcombank, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Đặc biệt, với kinh nghiệm hơn 25 năm công tác và nghiên cứunghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại Vietcombank, ông Nguyễn Hữu Đức đã chia sẻ nhiều tình huống rửa tiền và chỉ ra những dấu hiệu đáng ngờ và cũng như những kẻ hỡ của các phương thức thanh toán mà bọn tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền qua ngân hàng.

 

PCRT 4077 05102019 re

Toàn cảnh Khóa đào tạo Phòng, chống rửa tiền

Các học viên tham gia khóa học cũng tham gia thảo luận sôi nỗi và chia sẻ một số tình huống giao dịch phát sinh tại Chi nhánh có dấu hiệu rửa tiền./.