Tin tức Sự kiện

Hội nghị công tác Thanh toán và tiền tệ - Kho quỹ năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, nhằm triển khai kế hoạch thu học phí và viện phí tại các Trường học, Bệnh viện theo công văn 6125/UBND-KTTC ngày 11/9/2019 của UBND Thành phố và Quyết định số 142/QĐ-ĐAN ngày 24/10/2019 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Đà Nẵng, đồng thời triển khai công tác thanh toán và an toàn kho quỹ vào dịp cuối năm 2019 và tết âm lịch năm 2020, ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp với các Chi nhánh TCTD trên địa bàn.

Tại cuộc họp ông Trần Trọng Nghĩa biểu dương các chi nhánh TCTD trên địa bàn đã hoàn thành tốt hoạt động thanh toán và tiền tệ kho quỹ trong năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thanh toán và ngân quỹ tại các chi nhánh TCTD trên địa bàn còn tồn tại một vài thiếu sót. Trong thời gian tới, các chi nhánh cần phát huy những mặt đã làm được, khắc phục các mặt tồn tại và triển khai các công việc sau:

1. Công tác Tiền tệ- Kho quỹ

-Bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá hợp lý;

-Giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống ATM, mức tồn quỹ ATM, đặc biệt tại các Khu Công nghiệp, khu dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn;

-Có biện pháp phù hợp nhằm giảm tải cho ATM tại các địa bàn thường xảy ra hiện tượng ATM quá tải như chủ động làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian trả lương hợp lý; xây dựng phương án dự phòng chi trả lương, thưởng Tết bằng tiền mặt; tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp;

-Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền đến từng cán bộ nhân viên trong đơn vị nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tôi phạm trong hoạt động ngân hàng, nâng cao hiêu quả công tác quản lý hoạt động ngân hàng tại đơn vị trong các lĩnh vực dể phát sinh vi phạm như giao dịch tiền gửi, giao dịch rút tiền, hoạt động ATM;

- Các chi nhánh TCTD, KBNN trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông ( KĐTCLT) không thu phí đổi tiền;

- Tiếp tục chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp ngân hàng theo công văn 3260/NHNN-PHKQ ngày 06/5/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

          - Đề nghị các TCTD nộp báo cáo cuối tháng theo Thông tư 35 về NHNN đúng thời gian quy định, tránh sai sót.

2. Công tác Kế toán - Thanh toán

- Đề nghị các chi nhánh TCTD trên địa bàn nghiêm túc triển khai đề án “Nâng cao nhận thức và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” theo kế hoạch được Giám đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 142/QĐ-ĐAN ngày 24/10/2019. Năm 2020, các TCTD tích cực đề xuất và phối hợp với NHNN, các sở, ngành và các đơn vị chấp nhận thẻ tổ chức thành công “tuần lễ không tiền mặt” nhằm lan tỏa hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) rộng khắp đến các tầng lớp dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Đối với công tác triển khai thu học phí viện phí qua ngân hàng: Việc phân bổ các trường học, bệnh viện cho các ngân hàng tiếp cận phối hợp thu học phí viện phí nhằm tránh việc cạnh tranh lẫn nhau và triển khai chồng chéo giữa các ngân hàng. Trên cơ sở các đơn vị đã được phân công, đề nghị các chi nhánh TCTD trên địa bàn nhanh chóng phối hợp với các trường học và cơ sở y tế để triển khai thu học phí viện phí. Trong đó chú trọng đưa ra các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về phí cho các trường học và cơ sở y tế, xây dựng các chương trình ưu đãi để tạo thói quen cho phụ huynh, học sinh, người dân khi thanh toán học phí, viện phí qua ngân hàng.

3. Triển khai công tác quyết toán năm 2019

Thực hiện tốt các nội dung công việc tại công văn số 1159/ĐAN-KTTT ngày 19/12/2019 về việc hướng dẫn công tác quyết toán năm 2019 và Tết Âm lịch 2020. Trong đó, các ngân hàng lưu ý cử nhân viên đi giao dịch thanh toán, ngân quỹ tại NHNN đúng thời gian quy định. Ngày 28,29/12, NHNN thực hiện giao dịch như ngày làm việc bình thường, các ngân hàng bố trí cán bộ giao dịch, phục vụ tốt công tác thu chi ngân sách trên địa bàn và công tác quyết toán năm 2019. Các TCTD thực hiện báo cáo hoạt động thanh toán chất lượng và đúng thời gian, trong đó chú trọng nêu ra các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động thanh toán, hoạt động triển khai kho quỹ tập trung một đầu mối và ý kiến đề xuất đối với NHNN, UBND thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy nhanh hoạt động TTKDTM trên địa bàn.

Phòng Kế toán - Thanh toán