Tin tức Sự kiện

Ngành Ngân hàng thành phố đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

      Ngay sau khi ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN (TT 01) 1, trong khi chờ đợi quy định hướng dẫn triển khai TT 01 của Hội sở chính, nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phố đã tích cực chủ động liên hệ với khách hàng để nắm bắt hiện trạng, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của khách hàng trên tinh thần đồng hành cùng khách hàng, kịp thời có những biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ phù hợp, thiết thực giúp khách hàng ổn định sản xuất, sớm vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

     Chính sự chủ động này của hệ thống ngân hàng thành phố, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân và Ngân hàng Nhà nước thành phố, trong một khoảng thời gian rất ngắn từ khi TT 01 ban hành, ngành ngân hàng thành phố đã có những động thái tích cực trong hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19 bằng các biệt pháp cụ thể như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới với gói tín dụng ưu đãi.

      Tính đến cuối tháng 03/2020, các ngân hàng trên địa bàn thành phố đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay cho 518 khách hàng, trong đó: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 184 khách hàng với số tiền 12 tỷ đồng; cho vay mới đối với 1025 khách hàng với số tiền trên 2.000 tỷ đồng. Các ngân hàng đã có nhiều cố gắng trong hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bằng các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay cho khách hàng vay vốn là Vietinbank Đà Nẵng, Agribank Đà Nẵng, Vietinbank sông hàn và Vietcombank Nam Đà Nẵng. Các ngành nghề bị thiệt hại nặng nề được đặc biệt quan tâm hỗ trợ đồng loạt bằng nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn như ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (986 tỷ đồng, chiếm 37,89%); công nghiệp chế biến, chế tạo (267 tỷ đồng, chiếm 10,28%); vận tải kho bãi (186 tỷ đồng, chiếm 7,15%); bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (124 tỷ đồng, chiếm 4,76%).

      Những con số biết nói trên chỉ là bước đầu tiên trong độngt hái hỗ trợ khách hàng của ngành ngân hàng thành phố. Sau khi hội sở chính các ngân hàng ban hành đầy đủ quy định nội bộ về hướng dẫn triển khai TT 01, các ngân hàng sẽ có những động thái sát sao, cụ thể hơn góp phần giúp các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn ổn định sản xuất kinh doanh vì mục tiêu chung ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế địa phương, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam./.

       Thông tư 01/TT-NHNN  ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Mỹ Hạnh (NHNN Đà Nẵng)