Tin tức Sự kiện

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 03 NĂM 2020

1. Mạng lưới Tổ chức tín dụng trên địa bàn

Hiện nay, tổng số Chi nhánh TCTD trên địa bàn là 59 TCTD, 248 phòng giao dịch, tổng số ATM trên địa bàn là 550 máy.

2. Tình hình thực hiện lãi suất

Hiện nay, tình hình lãi suất trên địa bàn phổ biến như sau:

- Lãi suất huy động VNĐ: tiền gửi không kỳ hạn và dưới 01 tháng phổ biến ở mức từ 0,1% - 0,5%/năm; kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,3% - 4,75%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 5,3% - 7,5%/năm; từ trên 12 tháng ở mức 6,8% - 7,7%/năm, một số TCTD trên địa bàn áp dụng lãi suất trên 12 tháng ở mức 8%/năm.

- Lãi suất cho vay VNĐ: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 7,8%-10%/năm, các lĩnh vực ưu tiên tối đa ở mức 5,5%/năm; Lãi suất cho vay trung dài hạn phổ biến ở mức khoảng 10% - 11,5%/năm, các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7% -10%/năm.

3. Về tỷ giá USD, giá vàng

- Đến ngày 16/3/2020, tỷ giá mua, bán USD của các NHTM trên địa bàn là 23.170 – 23.310 VNĐ/USD; tỷ giá mua, bán USD thị trường tự do nằm ở mức 23.470 – 23.520 VNĐ/USD.

Tỷ giá ngoại tệ tháng 04/2020 tăng nhẹ so với tháng trước. Đến ngày 20/04/2020, tỷ giá mua, bán USD của các NHTM trên địa bàn phổ biến ở mức 23.360 – 23.540 VNĐ/USD.

- Trong quý I/2020, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu, giá vàng trong nước đã có những biến động khá mạnh với đỉnh điểm giá vàng tăng lên đến 47,80 – 49,00 triệu đồng/lượng vào ngày 24/02/2020, sau đó giảm còn 45,00 – 45,80 triệu đồng/lượng vào ngày 29/02/2020. Đến ngày 16/03/2020, giá vàng SJC giao dịch trên địa bàn thành phố ở mức 45,90 – 46,80 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 9,86% so với cuối năm.

Trong tháng 04/2020, do những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ dịch bệnh Covid-19, giá vàng cả nước nói chung, giá vàng trên thị trường Đà Nẵng nói riêng vẫn tiếp tục tăng lên. Giá vàng SJC giao dịch trên địa bàn thành phố đến ngày 20/04/2020 ở mức 47,25 – 48,00 triệu đồng/lượng.

4. Tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn

a. Hoạt động huy động vốn

Đến cuối tháng 03/2020, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 128.786 tỷ đồng, giảm 0,78% so với tháng trước, giảm 1,87% so với cuối năm 2019. Tiền gửi VND đạt 124.650 tỷ đồng, giảm 0,34%; tiền gửi ngoại tệ đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 12,54% so với tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm đạt 88.556 tỷ đồng, giảm 0,77%, tiền gửi thanh toán đạt 40.230 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước.

           b. Hoạt động cho vay trên địa bàn

Đến cuối tháng 03/2020, tổng dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 175.044 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và giảm 0,18% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 170.715 tỷ đồng, tăng 0,24%; dư nợ ngoại tệ đạt 4.328 tỷ đồng, tăng 2,71% so với tháng trước. Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 96.106 tỷ đồng tăng 0,41%, dư nợ cá nhân, hộ gia đình đạt 77.819 tỷ đồng tăng 0,16%, dư nợ HTX, liên hiệp HTX đạt 95 tỷ đồng tăng 1,06%, dư nợ các thành phần khác đạt 1.023 tỷ đồng giảm 0,39% so với tháng trước. Dư nợ trung dài hạn đạt 113.578 tỷ đồng, chiếm 64,89% tổng dư nợ, giảm 0,01%; dư nợ ngắn hạn đạt 61.466 tỷ đồng, chiếm 35,11% tổng dư nợ, tăng 0,85% so với tháng trước.

c. Chất lượng tín dụng

Đến cuối tháng 03/2020, nợ quá hạn của các chi nhánh TCTD trên địa bàn là 5.303 tỷ đồng, chiếm 3,03% trên tổng dư nợ; nợ xấu là 3.298 tỷ đồng, chiếm 1,88% trên tổng dư nợ.

d. Tình hình cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên

Đến cuối tháng 03/2020, dư nợ cho vay của 5 lĩnh vực ưu tiên tại địa phương đạt được: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 8.478 tỷ đồng, chiếm 4,84%; lĩnh vực xuất khẩu đạt 1.910 tỷ đồng, chiếm 1,09%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 1.096 tỷ đồng, chiếm 0,63%; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 44.853 tỷ đồng, chiếm 25,62%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 13,6 tỷ đồng, chiếm 0,008% trên tổng dư nợ.

e. Tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đến ngày 31/03/2020(1), tổng dư nợ bị thiệt hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoảng 28.803 tỷ đồng, các TCTD đã có các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn như: Số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 2.037 tỷ đồng với 287 khách hàng; Số dư nợ đã được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ 2.889 tỷ đồng, số lãi được miễn, giảm là 05 tỷ đồng với 276 khách hàng; doanh số cho vay mới lũy kế từ 23/01/2020 đến cuối tháng 03/2020 là 3.011 tỷ đồng với 654 khách hàng.

(1)Hiện tại báo cáo số liệu trên được báo cáo định kỳ hàng tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định vẫn còn mang tính sơ bộ và được tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian đến, nguyên nhân do khối lượng công việc tại các TCTD rất lớn, số lượng khách hàng nhiều, các TCTD chưa kịp thời xử lý trong thời gian ngắn.

Ngân hàng Nhà nước CN TP Đà Nẵng