Tin tức Sự kiện

Tình hình hoạt động ngân hàng thành phố Đà Nẵng tháng 5/2020

1. Mạng lưới Tổ chức tín dụng trên địa bàn

Hiện nay, tổng số Chi nhánh TCTD trên địa bàn là 61 TCTD, 248 phòng giao dịch, tổng số ATM trên địa bàn là 551 máy.

2. Tình hình thực hiện lãi suất

Hiện nay, tình hình lãi suất trên địa bàn phổ biến như sau:

- Lãi suất huy động VNĐ: tiền gửi không kỳ hạn và dưới 01 tháng phổ biến ở mức từ 0,1% - 0,5%/năm; kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,0% - 4,25%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 4,9% - 7,8%/năm; từ trên 12 tháng ở mức 6,4% - 8,5%/năm, một số TCTD trên địa bàn áp dụng lãi suất trên 12 tháng ở mức 8%.

- Lãi suất cho vay VNĐ: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6,9%-10,5%/năm, các lĩnh vực ưu tiên tối đa ở mức 5,0%/năm; Lãi suất cho vay trung dài hạn phổ biến ở mức khoảng 10% - 11,5%/năm, các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7% -10%/năm. Một số TCTD thông báo thực hiện các gói cho vay, chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

3. Về tỷ giá USD, giá vàng

- Tỷ giá ngoại tệ tháng 5/2020 giảm nhẹ so với tháng trước. Đến ngày 20/5/2020, tỷ giá mua, bán USD của các NHTM trên địa bàn phổ biến ở mức 23.200 – 23.350 VND/USD; tỷ giá mua, bán USD thị trường tự do nằm ở mức 23.270 – 23.310 VND/USD.

- Trong tháng 5/2020, do những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ dịch bệnh Covid-19, giá vàng cả nước nói chung, giá vàng trên thị trường Đà Nẵng nói riêng vẫn tiếp tục tăng lên. Giá vàng SJC giao dịch trên địa bàn thành phố đến ngày 20/5/2020 ở mức 48,65 – 49,10 triệu đồng/lượng.

4. Tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn

a. Hoạt động huy động vốn

Đến cuối tháng 4/2020, tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn đạt 127.591 tỷ đồng, giảm 0,93% so với tháng trước, giảm 2,78% so với cuối năm 2019. Tiền gửi VND đạt 123.665 tỷ đồng, giảm 0,79%; tiền gửi ngoại tệ đạt 3.926 tỷ đồng, giảm 5,08% so với tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm đạt 88.493 tỷ đồng, giảm 0,07%, tiền gửi thanh toán đạt 39.098 tỷ đồng, giảm 2,81% so với tháng trước.

b. Hoạt động cho vay trên địa bàn

Đến cuối tháng 4/2020, dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 175.721 tỷ đồng, tăng 0,39% so với tháng trước và tăng 0,21% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay bằng VND đạt 171.515 tỷ đồng, tăng 0,47%; dư nợ ngoại tệ đạt 4.206 tỷ đồng, giảm 2,82% so với tháng trước. Dư nợ trung dài hạn đạt 113.640 tỷ đồng, chiếm 64,67% tổng dư nợ, tăng 0,05%; dư nợ ngắn hạn đạt 62.081 tỷ đồng, chiếm 35,33% tổng dư nợ, tăng 1,00% so với tháng trước. Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 97.224 tỷ đồng, dư nợ cá nhân, hộ gia đình đạt 77.487 tỷ đồng, dư nợ hợp tác xã, liên hiệp HTX đạt 92 tỷ đồng, dư nợ các thành phần khác đạt 918 tỷ đồng.

c. Chất lượng tín dụng

Đến cuối tháng 4/2020, nợ quá hạn của các chi nhánh TCTD trên địa bàn là 5.350 tỷ đồng, chiếm 3,04% trên tổng dư nợ; đến cuối tháng 3/2020, nợ xấu là 3.298 tỷ đồng, chiếm 1,88% trên tổng dư nợ.

d. Tình hình cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên

Đến cuối tháng 4/2020, dư nợ cho vay của 5 lĩnh vực ưu tiên tại địa phương đạt được: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 8.508 tỷ đồng, chiếm 4,84%; lĩnh vực xuất khẩu đạt 2.026 tỷ đồng, chiếm 1,15%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 1.819 tỷ đồng, chiếm 1,03%; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 44.569 tỷ đồng, chiếm 25,37%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 10,5 tỷ đồng, chiếm 0,01% trên tổng dư nợ.

e. Tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đến ngày ngày 30/4/2020, tổng dư nợ bị thiệt hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 47.881 tỷ đồng, các TCTD đã có các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn như: Số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 4.507 tỷ đồng với 2.211 khách hàng; Số dư nợ đã được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ 2.746 tỷ đồng, số lãi được miễn, giảm là 8,18 tỷ đồng với 294 khách hàng; doanh số cho vay mới lũy kế từ 23/01/2020 đến cuối tháng 4/2020 là 9.383 tỷ đồng với 3.290 khách hàng.

NHNN Chi nhánh TP Đà Nẵng