Tin tức Sự kiện

Ngân hàng Union Bank of Taiwan ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng

        Ngày 10.6.2020, thông qua sự giới thiệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Union Bank of Taiwan đã ủng hộ 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng) cho Quỹ phòng chống Covid - 19 thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Văn Minh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng đã thay mặt thành phố tiếp nhận số tiền ủng hộ này.

20200611

ảnh: Đại diện ngân hàng Union Bank of Taiwan trao tiền ủng hộ Quỹ

        Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc thành phố đã ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Ngân hàng Union Bank of Taiwan.

       Được biết, Ngân hàng Union Bank of Taiwan cũng đã ủng hộ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi 100 triệu đồng để chung tay cùng Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19.

 Ban biên tập Website