Tin tức Sự kiện

Tình hình hoạt động Ngân hàng thành phố Đà Nẵng tháng 06

1. Mạng lưới Tổ chức tín dụng trên địa bàn
Hiện nay, tổng số Chi nhánh TCTD trên địa bàn là 61 TCTD, 248 phòng giao dịch, tổng số ATM trên địa bàn là 549 máy.
2. Tình hình thực hiện lãi suất
Trong tháng 06/2020, tình hình lãi suất trên địa bàn phổ biến như sau:
- Lãi suất huy động VNĐ: tiền gửi không kỳ hạn và dưới 01 tháng phổ biến ở mức từ 0,1% - 0,2%/năm; kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,0 % - 4,25%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 4,9% - 6,9%/năm; từ trên 12 tháng ở mức 6,8% - 7,5%/năm.
- Lãi suất cho vay VNĐ: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 7,8%-10%/năm, các lĩnh vực ưu tiên tối đa ở mức 5%/năm; Lãi suất cho vay trung dài hạn phổ biến ở mức khoảng 10% - 11%/năm, các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7% -10%/năm.
3. Về tỷ giá USD, giá vàng
- Tỷ giá USD tháng 4 có xu hướng tăng nhẹ, sau đó giảm dần về mức gần với tỷ giá đầu năm. Tỷ giá trung tâm do NHNNVN cung cấp đến ngày 08/6/2020 là 23.240 VND/USD. Tỷ giá giao dịch USD trên địa bàn ở mức 23.140 – 23.310 VND/USD, tăng nhẹ 0,34% so với đầu năm. Tỷ giá giao dịch USD trên thị trường tự do vào khoảng 23.180 – 23.220 VND/USD.
- Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá vàng trong nước đã có những biến động khá mạnh (đỉnh điểm là ngày 18/5/2020 với giá giao dịch vàng SJC lên đến 48,88 – 49,42 triệu đồng/lượng). Đến ngày 08/6/2020, giá vàng SJC giao dịch trên địa bàn thành phố ở mức 48,30 – 48,60 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 14,08% so với cuối năm.
4. Tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn
a. Hoạt động huy động vốn
Đến cuối tháng 05/2020, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 128.972 tỷ đồng, tăng 1,08% so với tháng trước, giảm 1,73% so với cuối năm 2019. Tiền gửi VND đạt 124.764 tỷ đồng, tăng 0,89%; tiền gửi ngoại tệ đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 7,18% so với tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm đạt 89.033 tỷ đồng, tăng 2,15%, tiền gửi thanh toán đạt 39.939 tỷ đồng, tăng 2,15% so với tháng trước.
b. Hoạt động cho vay trên địa bàn
Đến cuối tháng 05/2020, tổng dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 175.745 tỷ đồng, tăng 0,01% so với tháng trước và tăng 0,01% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 171.490 tỷ đồng, giảm 0,01%; dư nợ ngoại tệ đạt 4.255 tỷ đồng, tăng 1,17% so với tháng trước. Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 96.606 tỷ đồng giảm 0,64%, dư nợ cá nhân, hộ gia đình đạt 77.121 tỷ đồng tăng 0,82%, dư nợ HTX, liên hiệp HTX đạt 91 tỷ đồng giảm 1,09%, dư nợ các thành phần khác đạt 927 tỷ đồng tăng 0,98% so với tháng trước. Dư nợ trung dài hạn đạt 113.830 tỷ đồng, chiếm 64,77% tổng dư nợ, tăng 0,17%; dư nợ ngắn hạn đạt 61.915 tỷ đồng, chiếm 35,23% tổng dư nợ, giảm 0,27% so với tháng trước.
c. Chất lượng tín dụng
Đến cuối tháng 05/2020, nợ quá hạn của các chi nhánh TCTD trên địa bàn là 5.662 tỷ đồng, chiếm 3,22% trên tổng dư nợ; nợ xấu là 2.569 tỷ đồng, chiếm 1,46% trên tổng dư nợ.
d. Tình hình cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên
Đến cuối tháng 05/2020, dư nợ cho vay của 5 lĩnh vực ưu tiên tại địa phương đạt được: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 8.713 tỷ đồng, chiếm 4,96%; lĩnh vực xuất khẩu đạt 2.254 tỷ đồng, chiếm 1,28%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 1.876 tỷ đồng, chiếm 1,07%; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 47.661 tỷ đồng, chiếm 27,12%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 10 tỷ đồng, chiếm 0,006% trên tổng dư nợ.
e. Tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19
- Đến ngày 30/05/2020 , tổng dư nợ bị thiệt hại trên địa bàn thành phố phố Đà Nẵng khoảng 52.599,26 tỷ đồng, các TCTD đã có các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn như: Số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 5.711,76 tỷ đồng với 3.278 khách hàng; Số dư nợ đã được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ 4.208,37 tỷ đồng, số lãi được miễn, giảm là 17 tỷ đồng với 565 khách hàng; doanh số cho vay mới lũy kế từ 23/01/2020 đến cuối tháng 05/2020 là 14.862,21 tỷ đồng với 4.868 khách hàng.

Phòng Tổng hợp và KSNB