Tin tức Sự kiện

PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : VỀ PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

Nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng phổ biến Nghị định số 81/2019/NĐ-CP đến các đơn vị ngành Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (đính kèm file)

                        Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

 

81.signed.pdf