Tin tức Sự kiện

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN. CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, TUÂN THỦ CẤM VẬN

Ngày 20/03/2021 tại Trụ sở Chi nhánh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) đã tổ chức khóa đào tạo về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận với sự tham dự của 140 học viên là lãnh đạo và cán bộ nhân viên các phòng nghiệp vụ bao gồm Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Bán lẻ, Dịch vụ Khách hàng Tổ chức, Dịch vụ Khách hàng Thể nhân và 6 Phòng giao dịch của Chi nhánh.

 

20210320 NHD VCB Da Nang dao tao PCRT 2

Toàn cảnh khóa đào tạo

Giảng viên trực tiếp đào tạo là ông Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc Vietcombank Đà Nẵng.

Mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm giúp cán bộ nhân viên nghiệp vụ: (i) nắm được chính sách, các quy định và các biện pháp phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố đang áp dụng tại Vietcombank; (ii) hiểu về các chương trình cấm vận hiện hành, các quy định của Vietcombank về tuân thủ cấm vận, rủi ro khi không tuân thủ và các biện pháp cần thực hiện bảo đảm tuân thủ cấm vận một cách nghiêm ngặt.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa riền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận trong hoạt động kinh doanh của Vietcombank và xem khóa đào tạo là một trong những hoạt động nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong việc tuân thủ các quy định của Vietcombank về phòng chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận và các giải pháp phòng chống.

20210320 NHD VCB Da Nang dao tao PCRT 1

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, giảng viên trực tiếp đào tạo

Bên cạnh việc thông tin về các hoạt động phòng chống rửa tiền quốc tế và Việt Nam và phổ biến các quy định của Vietcombank về phòng chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận, ông Nguyễn Hữu Đức, với kinh nghiệm nhiều năm công tác và nghiên cứu nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, đã chia sẻ nhiều tình huống giao dịch thực tế có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, những thủ thuật mà bọn tội phạm thường thực hiện nhằm rửa tiền qua ngân hàng.

20210320 NHD VCB Da Nang dao tao PCRT 3

Ông Nguyễn Hữu Đức thống kê các trường hợp bị phạt do không tuân thủ các quy định về cấm vận 

Các học viên tham gia khóa đào tạo cũng tham gia thảo luận sôi nổi, chia sẻ một số tình huống giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền cùng kinh nghiệm xử lý. Cuối chương trình, các học viên thực hiện bài kiểm tra với các nội dung đã được truyền đạt tại khóa đào tạo.

2

20210320 NHD VCB Da Nang dao tao PCRT 4 copy copy

Không khí học tập nghiêm túc nhưng vui vẻ