Tin tức Sự kiện

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 - Kỳ thi tuyển dụng công chức loại D

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức loại D (vị trí nhân viên bảo vệ) tại văn bản 283/TB-DAN đính kèm.

283_HCNS.pdf

Phòng HCNS