Tin tức Sự kiện

Hội nghị bàn phương hướng hoạt động năm 2021 Cụm thi đua số 1 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 9/4/2021, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức hội nghị bàn phương hướng hoạt động năm 2021. Đ/c Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, đơn vị Cụm trưởng năm 2021, chủ trì cuộc họp.

2021041301

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các đồng chí Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, thường trực công tác thi đua khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ thuộc Cụm thi đua Số 1.

Năm 2021, ngành Ngân hàng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam 6/5/1951-6/5/2021, đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu những bước phát triển và khẳng định sự đóng góp quan trọng của ngành vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước .

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng đã trình bày kế hoạch hành động trong năm 2021, những khó khăn, tồn tại cần cố gắng khắc phục, vượt qua. Hội nghị cũng nhận được những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Ông Nguyễn Đình Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải đáp các vướng mắc, đồng thời định hướng những hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã nêu một số nội dung quan trọng triển khai trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh triển khai phong trào thi đua “Cán bộ Ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo.

2021041302

 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Võ Minh cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc triển khai trong Cụm thi đua Số 1. Trong năm 2021, Cụm thi đua Số 1 nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt phong trào thi đua để động viên công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn thi đua, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng