Tin tức Sự kiện

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng công chức loại D

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức loại D (vị trí nhân viên bảo vệ) tại Thông báo số 511/TB-DAN đính kèm.

Thong_Bao_511_TB_DAN.pdf