Tin tức Sự kiện

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG COVID-19

    Hưởng ứng phát động của Thống đốc NHNN Việt Nam, ngày 01/6/2021 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành Phố Đà Nẵng  lập thùng “Ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid – 19 Việt Nam” đặt tại tầng 1 NHNN Đà Nẵng và kêu gọi Cán bộ công nhân viên, người lao động, người đến giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước  chi nhánh thành phố Đà Nẵng tham gia ủng hộ quỹ nhằm góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phòng chống dịch.

2021060201

Ảnh: Cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng ủng hộ Quỹ

    Với tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, Ban Giám đốc và các cán bộ công nhân viên đã nhiệt tình ủng hộ quỹ. Toàn bộ số tiền thu được đến hết ngày 4/6 sẽ được NHNN Đà Nẵng chuyển đến Quỹ phòng chống Covid-19 Việt Nam.

      Bên cạnh đó, NHNN Đà Nẵng cũng đã có văn bản kêu gọi toàn bộ cán bộ công nhân viên toàn ngành ngân hàng thành phố Đà Nẵng ủng hộ quỹ, chung sức cùng cả nước sớm chiến thắng đại dịch.

Phòng Kế toán - Thanh toán