Tin tức Sự kiện

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 06 THÁNG NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Hiện nay, dịch bệnh Covid -19 bùng phát mạnh mẽ trở lại, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và kinh doanh toàn cầu, trong đó thành phố Đà Nẵng phải đối mặt với đợt dịch lần thứ 4 vào đầu tháng 05/2021. Tiếp tục chủ trương của Chính phủ, thành phố tập trung khống chế dịch bệnh bên cạnh cố gắng duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Hoạt động du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ 6 tháng ước đạt 1.052,3 nghìn lượt, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 7.704,3 tỷ đồng, tăng 20,9%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 223,2 tỷ đồng giảm 33,3%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 31.633,7 tỷ đồng, tăng 12,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 789,4 triệu USD, tăng 15,4. Kim ngạch nhập khẩu đạt 625 triệu USD, tăng 10,5%. Doanh thu ngành vận tải lũy kế ước đạt 8.595,4 tỷ đồng, tăng 1,9%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn ước tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020.

        - Chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn tháng 6/2021 tăng 0,15% so với tháng trước, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,84% so với cuối năm trước. CPI bình quân 06 tháng đầu năm 2021 tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn mức tăng bình quân 4,42% của 06 tháng đầu năm 2020.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN

        1. Tình hình thực hiện lãi suất

Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến ở mức cụ thể như sau:

- Lãi suất huy động VNĐ: Lãi suất huy động tiền gửi không kỳ hạn và dưới 01 tháng phổ biến ở mức từ 0,1% - 0,2%/năm; kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 3,2% - 4,0%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 3,8% - 6,0%/năm; từ trên 12 tháng ở mức 5,3% - 6,8%/năm.

- Lãi suất cho vay VNĐ: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6,5% - 9,5%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND đối với các lĩnh vực ưu tiên là 4,5%/năm; Lãi suất cho vay trung dài hạn phổ biến ở mức khoảng 9,5% - 12%/năm.

        2. Tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn

2.1. Hoạt động huy động vốn

Đến cuối tháng 6/2021, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt là 149.726 tỷ đồng, tăng 5,34% so với cuối năm 2020, tăng 13,06% so với cùng kỳ. Tiền gửi VND đạt 144.893 tỷ đồng, tăng 6,37%; tiền gửi ngoại tệ đạt 4.833 tỷ đồng, giảm 18,46%. Tiền gửi tiết kiệm đạt 97.221 tỷ đồng, tăng 5,78%; tiền gửi thanh toán đạt 52.505 tỷ đồng, tăng 4,52% so với cuối năm trước.

Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế cùng với lãi suất huy động của các TCTD ở mức thấp, tổng huy động vốn của ngành Ngân hàng trong 06 tháng đầu năm 2021 duy trì mức tăng trưởng 5,34% so với cuối năm 2020, đây vẫn được xem là mức tăng trưởng tốt so với những năm qua[1], với mức tăng trưởng này thì kênh tiền gửi tại ngân hàng vẫn được xem là một trong những kênh đầu tư, tích trữ của người dân trong thời gian này.

         2.2. Hoạt động cho vay trên địa bàn

Đến cuối tháng 6/2021, dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 191.194 tỷ đồng, tăng 2,56% so với cuối năm 2020, tăng 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam đạt 185.161 tỷ đồng, tăng 1,76%; dư nợ ngoại tệ đạt 6.063 tỷ đồng, tăng 35,21%. Dư nợ trung dài hạn đạt 121.374 tỷ đồng, tăng 0,46%; dư nợ ngắn hạn đạt 69.820 tỷ đồng, tăng 6,43% so với cuối năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng so với cuối năm 2020[2], các TCTD trên địa bàn tiếp tục cho vay đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiếp tục tập trung cho vay sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả cho nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, dư nợ cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trên địa bàn được kiểm soát[3].

2.3. Chất lượng tín dụng

Nợ xấu của các TCTD trên địa bàn được kiểm soát ở mức thấp hơn 3% theo chủ trương của NHTW. Đến 30/4/2021, tổng nợ xấu của các chi nhánh TCTD trên địa bàn là 3.056 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,63% trên tổng dư nợ.

2.4. Tình hình dư nợ các chương trình tín dụng

           a. Tình hình dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên

Đến cuối tháng 5/2021, dư nợ cho vay của 5 lĩnh vực ưu tiên tại địa phương đạt được: lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 9.932 tỷ đồng, chiếm 5,26%; lĩnh vực xuất khẩu đạt 2.960 tỷ đồng, chiếm 1,57%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 1.162 tỷ đồng, chiếm 0,62%; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 57.248 tỷ đồng, chiếm 30,31%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 28,5 tỷ đồng, chiếm 0,015% trên tổng dư nợ.

b. Chương trình tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Đến cuối tháng 05/2021, các TCTD trên địa bàn đã ký hợp đồng tín dụng đóng mới, nâng cấp 08 tàu cá đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, với tổng số cam kết giải ngân là 120,21 tỷ đồng, doanh số cho vay từ đầu chương trình là 119,03 tỷ đồng, tổng dư nợ là 107,15 tỷ đồng.

Tàu cá hoạt động tương đối hiệu quả, trả gốc/lãi theo cam kết là 01 tàu với dư nợ là 0,7 tỷ đồng; Tàu cá hoạt động cầm chừng, không hiệu quả, không trả được nợ gốc và lãi theo cam kết, đã phát sinh nợ xấu là 07 tàu với dư nợ là 106,45 tỷ đồng. Hiện nay, các NH tiếp tục đôn đốc khách hàng trả nợ, tiến hành khởi kiện khách hàng, phát mãi tài sản, bán thu hồi nợ vay và trích dự phòng để xử lý rủi ro.

                                                                                                ĐVT: Tỷ đồng, khách hàng,chiếc

Tên TCTD Dư nợ Số lượng KH Số lượng tàu
1. NH Ngoại Thương Đà Nẵng 23,85 01 02
2. NH Ngoại Thương Nam Đà Nẵng 26,95 01 01
3. NH Nông Nghiệp Đà Nẵng 6,50 02 02
4. NH Đầu tư & PT Đà Nẵng 15,68 01 01
5. NH Đầu tư & PT Hải Vân 34,17 02 02
Tổng 107,15 07 08

        c. Tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19

- Triển khai Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Thống đốc NHNN VN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN VN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến các TCTD trên địa bàn.

- Chủ động báo cáo UBND, phối hợp với các Sở, ngành, Hiệp hội, các DN, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xử lý các kiến nghị về hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; chỉ đạo và phối hợp với các TCTD trên địa bàn xử lý các vấn đề phát sinh trên thực tế.

- Đến ngày 31/5/2021, tổng dư nợ bị thiệt hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 56.779 tỷ đồng, các TCTD đã có các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn như: Số dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 7.642 tỷ đồng với 3.772 khách hàng; Số dư nợ đã được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ 2.761 tỷ đồng, số lãi được miễn, giảm là 16 tỷ đồng với 209 khách hàng;doanh số cho vay mới lũy kế từ 23/01/2020 đến cuối tháng 5/2021 là 54.780 tỷ đồng với 9.693 khách hàng.

        d. Tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn

Đến 30/6/2021, dư nợ ngành chăn nuôi lợn đạt 30,6 tỷ đồng (toàn bộ là dư nợ cho vay cá nhân, hộ gia đình), dư nợ thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi là 0,04 tỷ đồng đã được UBND xã hỗ trợ người chăn nuôi lợn.

        e. Các chương trình tín dụng chính sách tại NH Chính sách xã hội

Đến ngày 30/6/2021, tổng dư nợ cho vay tại NH Chính sách xã hội đạt 3.155 tỷ đồng, tăng 1,96% so với cuối trước, tăng 10,25% so với cuối năm 2020. Trong đó: Dư nợ cho vay nhà ở xã hội (Nghị định 100) đạt 311 tỷ đồng, chiếm 9,86%; Dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 110 tỷ đồng, chiếm 3,49%; Dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 99,54 tỷ đồng, chiếm 3,16%; Dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 142,94 tỷ đồng, chiếm 4,53%; Dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đạt 149,17 tỷ đồng, chiếm 4,73%; Dư nợ hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 0,22 tỷ đồng chiếm 0,01%; Dư nợ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 158 tỷ đồng, chiếm 5,01%; Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 2.029,40 tỷ đồng, chiếm 64,33%; Cho vay khác đạt 151,62 tỷ đồng, chiếm 4,89% tổng dư nợ.

         3. Công tác quản lý ngoại hối

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi nhánh đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng; chủ động, tích cực trong công tác quản lý ngoại hối và vàng, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, do đại dịch COVID vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, tình hình hoạt động ngoại hối của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Về quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn: Đến ngày 07/6/2021 Chi nhánh đã xác nhận đăng ký 08 khoản vay nước ngoài cho 06 doanh nghiệp với mục đích vay chủ yếu là vay để phục vụ các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc gia hạn từ các khoản vay ngắn hạn, tổng kim ngạch vay đạt 4,41 triệu USD (giảm 61,91% so với cùng kỳ năm 2020), đồng tiền vay chủ yếu vẫn là đô la Mỹ (chiếm 74,82% trên tổng kim ngạch vay); đồng thời xác nhận đăng ký thay đổi 24 khoản vay cho 10 doanh nghiệp.

Về hoạt động thu đổi ngoại tệ: Chi nhánh đã xác nhận đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho 01 TCKT. Hiện nay có 47 tổ chức kinh tế được cấp phép hoạt động đại lý đổi ngoại tệ với tổng số đại lý đổi ngoại tệ là 58 bàn.

Về hoạt động chi, trả ngoại tệ: Không phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021. Đến nay, tổng số đại lý chi, trả ngoại tệ trên địa bàn là 03 đại lý.

Về hoạt động chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài: Chi nhánh đã xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho 02 nhà đầu tư.

Chi nhánh cũng đã thẩm định 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác cho 01 doanh nghiệp, 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác cho 01 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và đã gửi hồ sơ cho Vụ Quản lý Ngoại hối – NHNN VN theo quy định.

- Tình hình hoạt động ngoại hối qua hệ thống ngân hàng ước đến 30/6/2021 tại thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

                     Đvt: Triệu USD, %

        Chỉ tiêu      Đến 30/6/2020  Ước đến 30/6/2021         Tăng/giảm
     so với 6T/2020
1. Doanh số mua ngoại tệ

                 1.289,3

                 830                  -35,62%
2. Doanh số bán ngoại tệ                  1.242,6                  840                  -32,40%
3. Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu                   540,5                  620                    14,71%
4. Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu                   446,6                  520                    16,45%
5. Doanh số chi trả kiều hối                    74,0                   92                    24,32%

Doanh số mua ngoại tệ của hệ thống TCTD từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ước đạt 830 triệu USD, giảm 35,62%, trong đó lượng ngoại tệ mua vào từ các TCKT là chủ yếu. Doanh số bán ngoại tệ ước đạt 840 triệu USD, giảm 32,4% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là bán cho TCTD.

Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu qua ngân hàng đến 30/6/2021 ước đạt 620 triệu USD, tăng 14,71% so với cùng kỳ. Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu qua ngân hàng ước đạt 520 triệu USD, tăng 16,45% so với cùng kỳ.

Lượng kiều hối chuyển về thông qua hệ thống TCTD trên địa bàn ước đạt 92 triệu USD, tăng 24,32% so với cùng kỳ.

4. Công tác thanh toán, tiền tệ - kho quỹ, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng

Công tác kiểm kê được triển khai thường xuyên, thực hiện đúng quy định và kịp thời nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ; công tác thu chi và lưu thông tiền mặt được chú trọng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt về số lượng lẫn cơ cấu các loại mệnh giá.

Lũy kế tổng thu tiền mặt qua Ngân hàng Nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2021 thực hiện 28.189 tỷ đồng, lũy kế tổng chi tiền mặt ước thực hiện 27.055 tỷ đồng, bội thu tiền mặt 1.134 tỷ đồng.

Lũy kế tổng thu tiền mặt qua Ngân hàng Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 34.000 tỷ đồng, lũy kế tổng chi tiền mặt ước thực hiện 32.500 tỷ đồng, bội thu tiền mặt 1.500 tỷ đồng.

Hiện nay, tổng số chi nhánh TCTD trên địa bàn là 61 chi nhánh TCTD và 249 PGD với sự đa dạng về loại hình hoạt động và hình thức pháp lý (14 CN NHTM Nhà nước và Cổ phần Nhà nước chi phối, 01 NH Chính sách xã hội, 36 CN NHTM cổ phần, 02 CN NH liên doanh, 05 CN NH 100% vốn nước ngoài, 03 TCTD phi ngân hàng); lắp đặt 551 ATM.

          5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD

Trong 06 tháng đầu năm, công tác thanh, kiểm tra của Chi nhánh như sau:

* Công tác thanh tra:

- Tiến hành thanh tra tại 02 TCTD, thông qua kết luận thanh tra 02 TCTD (01 Công ty tài chính TNHH MTV NH Việt Nam Thịnh Vượng – VP Đại diện và các điểm giới thiệu dịch vụ tại Đà Nẵng; phối hợp thanh tra NHTMCP Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng).

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra công ty tài chính của NH Quân đội theo yêu cầu của Cơ quan Thanh tra Giám sát.

* Công tác kiểm tra: Tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: NHTMCP Sài Gòn CN Đà Nẵng – PGD Núi Thành, NHTMCP Sài Gòn CN Sông Hàn – PGD Hòa Khê; Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở an toàn kho quỹ tại NHTMCP Kỹ thương CN Thanh Khê.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤTRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

- Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế xã hội và tình hình hoạt động ngân hàng của các TCTD trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với NHNN VN, chính quyền địa phương các biện pháp quản lý hoạt động của TCTD.

- Tăng cường triển khai Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến các TCTD trên địa bàn; đồng thời theo dõi, kịp thời xử lý các kiến nghị về hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

- Bám sát định hướng tăng trưởng tín dụng của NHTWvà chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng chi nhánh được Hội sở giao để kiểm soát tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh TCTD trên địa bàn, đảm bảo tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ, NHNN Việt Nam, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên; có các giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

- Chỉ đạo các TCTD tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung chỉ đạo các TCTD tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán trên địa bàn; tăng cường theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của mạng lưới ATM, POS của các TCTD và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn.

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai Kế hoạch hành động số 6032/KH-UBND ngày 10/9/2020 về việc thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp các sở ban ngành trên địa bàn cùng triển khai các hoạt động đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tham gia, nghiên cứu góp ý dự thảo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; đồng thời tiếp tục tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công trên địa bàn, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

- Thực hiện quản lý thị trường vàng và ngoại tệ trên địa bàn; tiếp tục rà soát, kiểm tra các đại lý thu đổi ngoại tệ được phép trên địa bàn, bảo đảm công khai minh bạch trong việc đổi ngoại tệ theo quy định hiện hành.

-  Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại Khách sạn Furama của CTCP khu du lịch Bắc Mỹ An theo Quyết định số 849/QĐ-BTC ngày 23/4/2021 của Bộ Tài chính.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về hoạt động tiền tệ ngân hàng; chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

- Đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tăng cường kiểm tra, theo dõi sát diễn biến thu chi tiền mặt trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước; kiểm tra công tác an toàn kho quỹ của các TCTD. Thực hiện tốt công tác điều hòa lưu thông tiền mặt trên địa bàn thành phố.

- Chủ động, tích cực triển khai công tác Quốc hội trước, trong và sau các kỳ họp, tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm nắm bắt, giải trình và xử lý những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Thường xuyên báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động ngân hàng trên địa bàn cho Đoàn ĐBQH, văn phòng UBND thành phố...

- Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để chủ động phổ biến các chủ trương chính sách của ngành đến với công chúng một cách thiết thực, hiệu quả.         

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ chi nhánh nghiêm túc thực hiện theo Kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại NHNN chi nhánh đề ra.

2. Tổ chức tín dụng

- Thực hiện Kế hoạch kinh doanh được Hội sở giao phù hợp với giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2021 của NHTW.

- Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng các quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của NHNN VN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nền bởi dịch Covid-19; doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh tốt sau khi dịch bệnh kết thúc.

- Thực hiện cân đối, tiết kiệm tối đa chi phí tạo nguồn lực tài chính và căn cứ vào năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện giảm lãi suất cho vay; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các biện pháp hỗ trợ khác nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ. Tăng cường kiểm soát sử dụng vốn vay, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, kiểm soát chặt đối với tín dụng bất động sản, chứng khoán, đầu tư trái phiếu, NĐ67...; tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng có khoản vay lớn. Dành nguồn vốn nhất định để phát triển các gói sản phẩm cho vay phục vụ đời sống/tiêu dùng phục vụ nhu cầu chính đáng, đặc biệt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu đông người lao động góp phần hạn chế tín dụng đen.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng các khoản tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro nhất là các khoản vay tái cơ cấu lại theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Thống đốc NHNN VN.

-  Triển khai tích cực các giải pháp xử lý nợ xấu kết hợp với thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng.

- Thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thành phố Đà Nẵng về chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý ngoại hối, góp phần duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN, đặc biệt là việc chấp hành quy định về tín dụng, lãi suất.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí nhằm giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế; chú trọng công tác hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu đầy đủ về các chính sách tín dụng và thực hiện đúng quy định. Đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN và pháp luật liên quan trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn để khách hàng nắm rõ các loại rủi ro, các thủ đoạn gian lận trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Chủ động theo dõi, phản hồi, xử lý kịp thời đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của khách hàng đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động thanh toán.

- Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, các dịch vụ ngân hàng số; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện lợi. Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Chủ động theo dõi, phản hồi và xử lý kịp thời các phản ánh của dư luận về những vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ thanh toán của đơn vị, đồng thời chủ động báo cáo NHNN và NHNN Chi nhánh. Tăng cường phối hợp, mở rộng kết nối với các ngành, lĩnh vực để cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh TTKDTM trong lĩnh vực công, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, phòng giao dịch, các máy ATM, các biện pháp phòng ngừa trong quá trình vận chuyển tiền; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Công an để tăng cường công tác an ninh phòng chống tội phạm.

- Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông và an sinh xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh ngành ngân hàng trên địa bàn.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định của Hội sở, cấp chính quyền tại địa phương về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

Trên đây là báo cáo hoạt động ngân hàng 06 tháng năm 2021 trên địa bàn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng./.


[1] Tăng trưởng huy động vốn trên địa bàn so với cuối năm trước: T6/2021 tăng 5,34%; T6/2020 tăng 0,9%; T6/2019 tăng 2,86%; T6/2018 tăng 7,13%; T6/2017 tăng 5,79%; T6/2016 tăng 14,84%; T6/2015 tăng 8,6%.

[2] Tăng dư nợ cho vay trên địa bàn trong 06 tháng đầu năm 2021: T1 giàm 0,84%, T2 giảm 1,19%, T3 giảm 0,69%, T4 tăng 0,71%, T5 tăng 1,31%, T6 tăng 2,56% so với cuối năm 2020.

[3] Đến cuối tháng 05/2021, dư nợ cho vay bất động sản đạt 59.803 tỷ đồng, giảm 16,85%; dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 43.377 tỷ đồng, giảm 17,6% so với cuối năm 2020.

                                                                    Phòng Tổng hợp và KSNB - NHNN chi nhánh TP Đà Nẵng)