Tin tức Sự kiện

CẢNH BÁO MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ AN NINH, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

    Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng gây thiệt hại lớn cho các ngân hàng thương mại và người sử dụng dịch vụ. Qua theo dõi tình hình hoạt động thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo một số hiện tượng liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán thời gian gần đây trong công văn số 4893/NHNN-TT ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán (công văn 4893)

    Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả loại hình tội phạm nêu trên, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn chủ động nắm bắt, cập nhật các phương thức, thủ đoạn tội phạm nêu tại công văn 4893; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng giao dịch tài chính an toàn; kịp thời cảnh báo rủi ro trên các kênh thông tin liên quan nhằm giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới và thực hiện giao dịch tài chính an toàn, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của khách hàng./.