Tin tức Sự kiện

THẺ TỪ CÓ ĐƯỢC GIAO DỊCH SAU NGÀY 31/12/2021 HAY KHÔNG?

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước nhận được thông tin phản ánh trên một số báo về việc "các thẻ ATM từ sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận trên các điểm giao dịch trên toàn quốc dựa theo Thông tư 41/2018/TT-NHNN của NHNN". Trả lời cho vấn đề này, ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành công văn số 8458/NHNN-TT về việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn văn bản số 8458/NHNN-TT cho người dân được biết và thực hiện.

CV_8458-NHNN-TT.pdf

Phòng Kế toán - Thanh toán