Tin tức Sự kiện

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 50% LÃI SUẤT CHO CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP ĐÀ NẴNG

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, TP Đà Nẵng đã ban hành Chính sách hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

1. Quy định: Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐNDngày 17/12/2021 về quy định Hỗ trợ lãi suất đối với DNNVV vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, có hiệu lực cho vay từ ngày 27/12/2021.

2. Tổng hạn mức:200 tỷ đồng, không quá 10 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

3. Đối tượng:Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn để đầu tư các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực ban hành theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/05/2021 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ ĐT&PT ĐN giai đoạn 2021-2025.

4. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 02 năm.

5. Lãi suất hỗ trợ: Ngân sách hỗ trợ 50% lãi suất theo quy định hiện hành về mức lãi suất cho vay của Quỹ; số tiền hỗ trợ được tính trên tổng số vốn đã giải ngân.

6. Điều kiện:

- DNNVV được quy định cụ thể tại Điều 4 - Luật hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021.

- Các dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, bảo lãnh tín dụng Nhà nước hoặc đã được hưởng các ưu đãi về lãi vay khác không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định này. Khi chủ đầu tư được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về lãi suất của thành phố đang còn hiệu lực (tính cho từng dự án), thì chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ tốt nhất.

- Ngân sách không hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thay đổi chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư nhận HTLS chuyển nhượng dự án thì phải hoàn trả phần kinh phí đã được hỗ trợ.

7. Quy trình cho vay:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ theo danh mục hồ sơ

Bước 2. Thẩm định: thời gian không quá 27 ngày làm việc

Bước 3. Kiểm tra hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt, xét cho vay.

Bước 4. Giải ngân

8. Quy trình nhận hỗ trợ lãi suất: Định kỳ 06 tháng 01 lần (từ ngày 01/01 đến 30/6; từ ngày 01/7 đến 31/12), doanh nghiệp có văn bản đề nghị hỗ trợ lãi suất gửi về Quỹ để Quỹ tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm tra xem xét trình UBND thành phố quyết định cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất.

10. Về cấp phát kinh phí hỗ trợ lãi suất: Sau khi UBND thành phố có Quyết định phê duyệt về cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất hàng năm cho chủ đầu tư, Quỹ nhận các khoản kinh phí hỗ trợ lãi suất để cấp phát hỗ trợ cho doanh nghiệp.

- Số điện thoại 0236.3888744/ 0236.3888766

- Hoặc trực tiếp đến làm việc tại Quỹ: số 18 Yên Bái, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.