Tin tức Sự kiện

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022

Ngày 22/01/2022, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 đường 2/9, Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank Đà Nẵng) đã tổ chức thành công Hội nghị Triển khai công tác Đảng năm 2022.  

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn chi nhánh; các đ/c trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đ/c Trưởng/phó phòng, Đảng viên.

2022031301

Ông Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn khi bùng phát mạnh làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giản cách kéo dài ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội, ngành Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột, hỗ trợ kinh tế, tích cực đưa ra các giải pháp giảm lãi suất cho vay, cơ cấu nợ, cắt giảm chi phí để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn đại dịch; đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tiết giảm chi phí hoạt động. Bám sát sự lãnh chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Đảng ủy -  Ban lãnh đạo Vietcombank, Chính quyền Thành phố Đà Nẵng; Đảng ủy - Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt, thích ứng trong tình hình mới; vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ; vừa đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng; đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục; góp phần đảm bảo thông suốt hoạt động tiền tệ của kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trình bày.

Hội nghị đã nhìn lại một năm hoạt động toàn diện của Chi nhánh trên các mảng hoạt động như: lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu trọng yếu hoàn thành kế hoạch được giao; công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng và phát triển Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cũng như các công tác an sinh xã hội, lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng thời, trong ngày 22/01/2022 Vietcombank Đà Nẵng tổ chức Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 đến toàn thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do ông Lê Hải Bắc - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công Đoàn trình bày và đã nghe báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động công đoàn năm 2022 do ông Đặng Ngọc Bửu Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trình bày.

Đóng góp vào kết quả chung của hệ thống Vietcombank, trong năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động, Vietcombank Đà Nẵng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu được giao: hoàn thành 106,5% chỉ tiêu Huy động vốn;  104,2% chỉ tiêu Dư nợ bán buôn; 122,1% chỉ tiêu thu phí bảo hiểm nhân thọ; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt; lợi nhuận đạt 535 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chất lượng dịch vụ của Chi nhánh do bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Giám đốc trình bày.

Hội đồng Thi đua khen thưởng Vietcombank Đà Nẵng đã tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, quyết định trao tặng cúp và cờ cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 tập thể tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

 2022031302

Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng tặng hoa, cờ và cúp cho 3 tập thể

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của chi nhánh trong năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Bước sang năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành theo đúng quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”,  thực hiện phương châm hành động An toàn  - Hiệu quả - Bền vững; nỗ lực, quyết tâm và thực hiện thành công vào 3 trụ cột “Dịch vụ - Bán lẻ - Vốn rẻ”; trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng bền vững, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động, kết hợp với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu, phấn đấu thực hiện.

Lê Đàm Duy Minh (Vietcombank)