Tin tức Sự kiện

HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGÀNH NGÂN HÀNG TP ĐÀ NẴNG QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÁC THÁNG CÒN LẠI NĂM 2022 VÀ GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM NGÀY 28/4/2022

Để tổng kết hoạt động ngân hàng Thành phố định kỳ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết ngành Ngân hàng quý 1/2022, triển khai nhiệm vụ 09 tháng còn lại năm 2022 và góp ý Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm với sự tham gia của Ban lãnh đạo NHNN, các phòng ban chức năng của NHNN, đại diện lãnh đạo các chi nhánh TCTD và Văn phòng Miền các ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

hoi nghi so ket quy 1

Hội nghị đã nghe báo cáo “Hoạt động ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng quý 1/2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2022”. Trong quý 1/2022, hoạt động tiền tệ - ngân hàng trên địa bàn diễn biến theo định hướng điều hành của NHNN Việt Nam. Hoạt động huy động vốn và tín dụng tăng trưởng so với với cuối năm 2021 và cùng kỳ năm trước. Các chi nhánh TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19 bằng các biện pháp cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và cho vay mới với lãi suất ưu đãi để người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.

Tại Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, góp ý về Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật nhằm hướng hoạt động đại lý bảo hiểm đi vào nề nếp góp phần lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong các tháng cuối năm 2022 góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, ngành Ngân hàng cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng Covid-19 theo Thông tư 01,03 và 14.

(2). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí nhằm giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ phục hồi sau dịch theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị quyết 11/NQ-CP và các văn bản của NHNN VN. Sẵn sàng triển khai việc cho vay hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng ngay sau khi có hướng dẫn của NHNN VN.

(3). Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào các lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên. Tăng cường rà soát, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay đấu giá quyền sử dụng đất,...Kiến nghị với NHNN VN chú trọng khâu kiểm tra sau cho vay nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích. Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì thu hồi nợ trước hạn.

(4). Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động này trên toàn hệ thống. NHNN xử lý nghiêm những trường hợp ép, bắt buộc khách hàng mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

(5). Chú ý, cẩn trọng khi thực hiện các dịch vụ liên quan đến hoạt động ngoại hối, vay trả nợ nước ngoài. Trường hợp vi phạm sẽ xử phạt doanh nghiệp và ngân hàng cung cấp dịch vụ theo quy định.

(6). Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và phát triển các dịch vụ TTKDTM trên địa bàn.

(7).Chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN và pháp luật liên quan trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn để khách hàng nắm rõ các loại rủi ro, các thủ đoạn gian lận trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.

(8). Chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của NHNN về chế độ báo cáo thống kê. Rà soát, chấn chỉnh các bộ phận làm báo cáo chậm trễ, sai số liệu, qua đó nâng cao tính chính xác và thống nhất về số liệu của các báo cáo gửi NHNN.

(9). Tăng cường công tác bảo vệ trụ sở làm việc, an toàn kho quỹ, các điểm giao dịch tự động của ngân hàng trên địa bàn.

                      (Phòng Tổng hợp và KSNB – NHNN TP Đà Nẵng)

FILE BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG TP ĐÀ NẴNG QUÝ 1/2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2022