Tin tức Sự kiện

Thông báo tuyển dụng công chức loại C

       Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng năm 2022; Cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng cần tuyển

TT Vị trí việc làm Số lượng Trình độ Ngành/ Chuyên ngành tuyển dụng Xếp loại TN
1 Chuyên viên Nghiệp vụ 02 Cử nhân Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị;Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán

Khá

trở lên

Tổng số chỉ tiêu 02      

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 23/8/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Nhân sự Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Địa chỉ: 05 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian và hình thức tuyển dụng

- Thời gian: Dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 9/2022.

- Hình thức tuyển dụng:Thi tuyển.

Trên đây là tóm tắt thông tin tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng năm 2022. Thông tin chi tiết về: Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian, địa điểm và nội dung thi tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn. Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng trên website của NHNN là căn cứ đầy đủ nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại:0236.3821.982

- Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng