Tin tức Sự kiện

Thông báo lịch thi chi tiết vòng 1 kì thi tuyển công chức loại C năm 2022

Ngân hàng Nhà Nước Đà Nẵng đăng thông báo số 489/TB-NHNN ngày 11/11/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức loại C của Ngân hàng Nhà nước năm 2022 thông báo lịch thi chi tiết vòng 1 kì thi tuyển công chức loại C năm 2022 cụm thi tuyển khu vực bắc trung bộ tại file đính kèm.

489_thi_tuyen_CC_loai_C.pdf

Phòng Hành chính Nhân sự