Tin tức Sự kiện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG TP ĐÀ NẴNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 06/01/2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Thành phố; Ban Giám đốc và Trưởng, Phó phòng các phòng ban thuộc NHNN Chi nhánh; Đại diện lãnh đạo các chi nhánh TCTD và VPĐD NHTM tại TP Đà Nẵng.

Ảnh hội nghị tổng kết 2022

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của ngành Ngân hàng TP Đà Nẵng trong năm 2022, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự trong công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng của NHNN Việt Nam và Chính phủ trên địa bàn.

Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng TP đến 31/12/2022: Tổng huy động vốn ước đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 10,39% so với cuối năm 2021, trong đó: Tiền gửi tiết kiệm đạt 109.000 tỷ đồng, chiếm 64,12% tổng nguồn vốn, tăng 13,88% so với cuối năm 2021; tiền gửi thanh toán đạt 61.000 tỷ đồng, chiếm 35,88% tổng nguồn vốn, tăng 4,66% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh TCTD trên địa bàn ước đạt 208.000 tỷ đồng, tăng 4,52% so với cuối năm 2021, trong đó, chủ yếu là cho vay bằng VNĐ chiếm tỷ lệ 97,26% trên tổng dư nợ, tăng 4,65%; cho vay bằng ngoại tệ chiếm tỷ lệ 2,74%, tăng 0,25% so với cuối năm 2021. Nợ xấu là 5.657 tỷ đồng, đồng, chiếm tỷ lệ 2,74% trên tổng dư nợ.

Đặc biệt trong năm 2022, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suát 2% từ nguồn NSNN 40.000 tỷ đồng cho các món vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại NHTM theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam ngày 20/5/2022. Đến cuối tháng 11/2022, doanh số HTLS đạt gần 752 tỷ đồng, dư nợ HTLS đạt gần 608 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng đạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục triển khai một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ lũy kế đến tháng 11/2022 với dư nợ gần 23.126 tỷ đồng cho 9.711 khách hàng; Miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ gần 4.385 tỷ đồng, với số lãi 28,16 tỷ đồng cho 927 khách hàng; Cho vay mới với doanh số cho vay mới lũy kế hơn 352.407 tỷ đồng, số dư nợ cuối tháng 11/2022 gần 20.231 tỷ đồng với 8.934 khách hàng còn dư nợ.

Tại Hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng TP năm 2022, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đánh giá hoạt động ngành Ngân hàng năm 2022 đã đóng góp tích cực vào sự khởi sắc, phục hồi kinh tế - xã hội mạnh mẽ của TP trong năm qua. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian đến, ngành Ngân hàng TP tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất hợp lý;quan tâm hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp gặp khó khăn tiếp tục được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các TCTD trên địa bàn dành nguồn vốn tín dụng phục vụ 5 lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân vùng nông thôn, người lao động để hạn chế tín dụng đen, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Để hoạt động của ngành Ngân hàng TP trong năm 2023 đạt kết quả tốt hơn, Giám đốc NHNN chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm 2023, đó là:

(1). Đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn NSNN theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN VN, tăng cường mở rộng công tác truyền thông đảm bảo khách hàng thụ hưởng tiếp cận kịp thời chương trình hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, NHNN TP Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ lãi suất của các chi nhánh TCTD trên địa bàn.

(2). Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Kiểm soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ, tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay đấu giá quyền sử dụng đất,...

(3). Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động đại lý bảo hiểm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động này trên toàn hệ thống. NHNN xử lý nghiêm những trường hợp ép, bắt buộc khách hàng mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

(4). Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.Tăng cường phối hợp, mở rộng kết nối với các ngành, lĩnh vực để triển khai các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, đặc biệt là đối với các dịch vụ công.

(5). Chấp hành nghiêm túc các quy định của NHNN và pháp luật liên quan trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn để khách hàng nắm rõ các loại rủi ro, các thủ đoạn gian lận trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.

(6). Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền các chương trình, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách mới, chính sách ưu đãi nhằm quảng bá các sản phẩm và hình ảnh của các ngân hàng, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

(7). Tiếp tục thực hiện cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, xây dựng các sản phẩm tín dụng ưu đãi phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

        (8). Chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của NHNN về chế độ báo cáo thống kê. Rà soát, chấn chỉnh các bộ phận làm báo cáo chậm, trễ, sai số liệu, qua đó nâng cao tính chính xác và thống nhất về số liệu của các báo cáo gửi NHNN.

(9). Tăng cường công tác bảo vệ trụ sở làm việc, an toàn kho quỹ, các điểm giao dịch tự động của ngân hàng trên địa bàn đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

(10). Tiếp tục hưởng ứng công tác an sinh xã hội nhằm tăng cường hình ảnh, vị thế của ngành Ngân hàng và góp phần đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội của Thành phố./.

                                                                    PHÒNG TỔNG HỢP & KSNB