Tin tức Sự kiện

Thiết lập đường dây nóng xử lý tình trạng ép mua bảo hiểm

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, trước những thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức tín dụng (TCTD) “ép” khách hàng mua bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng thiết lập đường dây nóng để nắm bắt và kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD.

Số điện thoại đường dây nóng: 0236.3810250

Phòng Thanh tra - Giám sát