Tin tức Sự kiện

Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Cục An toàn Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tài liệu Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến, trong đó nêu cụ thể về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh 24 hình thức lừa đảo đangdiễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng đăng tải nguyên văn nội dung “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” để các tổ chức cá nhân nắm bắt, nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn khi học tập, làm việc và giải trí trên không gian mạng.

Cam_nang_nhan_dien_va_phong_tranh_LDTT.pdf

Phòng Kế toán – Thanh toán