Tin tức Sự kiện

PHỔ BIẾN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024

PHỔ BIẾN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024

Ngày 18/01/2024, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 với 15 chương và 210 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Luật Các TCTD năm 2024 đã bám sát quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại; tham khảo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp chiến lược phát triển ngành Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đăng toàn văn Luật Các TCTD năm 2024 để các cơ quan, tổ chức, đối tượng tác động nghiên cứu và thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống./.

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024